08.12.22 Miljø, energi og klima Nyheder

Nye regler for virksomheders håndtering af affald træder snart i kraft

I juni 2020 blev der indgået en Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Af den politiske aftale følger bl.a. nye regler for håndtering af affald for virksomheder, som træder i kraft fra 31. december 2022.

For at overholde affaldssorteringsreglerne skal man som virksomhed sikre sig:

  • At affald, der produceres kontinuerligt, bliver sorteret. Husholdningslignende erhvervsaffald skal sorteres i ti fraktioner, som i husholdninger
  • At man har en aftale med en indsamlingsvirksomhed, der er registeret i affaldsregisteret , og som indsamler og videresender affaldet til behandling i form af genbrug, genanvendelse eller til anden materialenyttiggørelse

Der er ingen bagatelgrænse, men der er tale om affald, der produceres kontinuerligt.

Sortering af affald i ti fraktioner

Fra 31. december 2022 skal alle virksomheder sortere husholdningslignende erhvervsaffald i de samme ti fraktioner som husholdningerne. Det vil sige, det affald, der i sammensætning, minder om affald fra husholdninger, f.eks. fra kontorområder eller kantinen.

Derudover skal de nationale affaldspiktogrammer anvendes på virksomhedens affaldscontainere.

For øvrigt erhvervsaffald f.eks. fra produktionen gælder det, at affald skal sorteres, så det kan genbruges, genanvendes eller materialenyttiggøres.

Læs DI’s vejledning i de nye krav til sortering af affald i virksomheder her. Miljøstyrelsen har også udviklet en hjemmeside med gode råd til affaldssortering. Her kan man også finde de relevante affaldspiktogrammer.

Dokumentationskrav af reel genanvendelse af erhvervsaffald

Med de nye regler har virksomheder fået ansvar for at sikre og dokumentere en høj og reel genanvendelse af deres affald. Dette dokumentationskrav løftes af  den virksomhed, der indsamler og håndterer affaldet. Det er en god idé at lave en konkret aftale om dokumentation, som evt.  skrives i kontrakten med affaldsindsamleren.

Styrket tilsyn fra 2025

I 2022 blev der indgået endnu en aftale, der skal styrke det tilsyn, som holder øje med, om virksomheder håndterer deres affald korrekt. Tilsynet vil både indeholde et administrativt tilsyn og fysiske besøg hos virksomhederne.

Det forventes at træde i kraft fra 2025 og vil blive virksomhedsfinansieret.

Yderligere information

Herunder findes yderligere information om de nye regler:

DI's gennemgang af de nye krav Affaldssortering nytter (mst.dk)
Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold