09.03.22 Miljø, energi og klima Nyheder

Evaluering af SCIP-databasen

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) er i færd med at evaluere SCIP-databasen og vil i den forbindelse gerne have input fra alle relevante interessenter gennem en åben og anonym spørgeskemaundersøgelse.

Det følger af EU’s affaldsdirektiv, at virksomheder pr. 5. januar 2021 er forpligtet til at forsyne ECHA med information om artikler, som indeholder stoffer fra REACH’s Kandidatliste (de såkaldte SVHC-stoffer) i en koncentration over 0,1 pct. w/w. Denne indrapportering skal ske via SCIP-databasen, hvor ECHA samler information om problematiske stoffer (SVHC-stoffer) i artikler og komplekse produkter.

I forbindelse med ovenstående vil ECHA gerne indsamle input fra alle SCIP relevante interessenter, hvilket omfatter virksomheder, affaldsoperatører, myndigheder mv. Derfor har ECHA åbnet en spørgeskemaundersøgelse, hvor der kan gives feedback om SCIP-databasen og hvordan denne kan forbedres. Undersøgelsen er anonym og tager 10-15 minutter at besvare. Derudover kan interesserede også melde sig til et opfølgende telefonisk interview.

Der er frist for at deltage den 25. marts og spørgeskemaet kan tilgås her

Data fra SCIP-databasen er nu tilgængelige

Nu kan alle få adgang til SCIP-databasen og lave søgninger på navn, mærke, produktkategori, materialetype eller kemisk navn. Læs mere om SCIP-databasen, og hvordan man søger i denne her.

Omkring 7.000 virksomheder fra hele EU har allerede underrettet ECHA om produkter, der indeholder SVHC-stoffer, og SCIP-databasen indeholder i dag 7 mio. artikler. Læs mere om gennemførte SCIP-registreringer her

Relateret indhold