05.04.22 Miljø, energi og klima Nyheder

Lovforslag om en stærk genanvendelsessektor er fremsat

Den 30. marts blev der taget et afgørende skridt i omstillingen til cirkulær økonomi. Regeringen har fremsat et lovforslag, der vil skabe klare rammer for affaldssektoren. Lovforslaget implementerer de dele af klimaplanen på affaldsområdet, som handler om at skabe en stærk grøn genanvendelsessektor.

Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef i DI, hilser lovforslaget velkomment. Affaldssektoren står overfor store omvæltninger. Vi skal genanvende mere, og det skal ske i en højere kvalitet. Det kræver, at vi bliver bedre og mere effektive til at indsamle og sortere vores affald.

Læs lovforslaget her

Lovforslag

Klare rammer i affaldssektoren er nødvendige

Det er en forudsætning for, at vi kan genanvende mere af vores affald, at vi får klare rammer i affaldssektoren. DI har længe arbejdet for en ensartning af affaldsindsamlingen i Danmark, og at kommunerne skal udbyde det genanvendelige affald på markedet, så vi kan få virksomhederne i spil i forhold til de nødvendige investeringer i sortering og genanvendelsesanlæg.

Vi skal have skabt et marked for det genanvendelige affald. Virksomhederne er klar til at investere i anlæg, der kan sortere affaldet, så det bliver muligt at genanvende.  Men det kræver, at lovgivningen kommer på plads, og det er der heldigvis udsigt til nu.

Det er afgørende, at de genanvendte materialer får så høj en kvalitet og så lav en pris, at de kan erstatte jomfruelige materialer. Derfor er det nødvendigt med store anlæg, som trækker på den seneste teknologi inden for affaldshåndtering, og det kan de private virksomheder levere.

Virksomhederne er klar til at levere mere genanvendelse

I DI ser vi frem til, at loven træder i kraft til sommer. Det er store, men nødvendige ændringer, der lægges op til. Heldigvis er virksomhederne klar til omstillingen både i affaldssektoren og i industrien, hvor virksomhederne står klar til at bruge de genanvendte materialer, så hele værdikæden er med og cirklen lukkes.

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold