01.06.22 Miljø, energi og klima Nyheder

Ny kollektivordning vil hjælpe virksomheder og sikre mere bæredygtige emballager

I november 2021 stiftede DI sammen med tre andre erhvervsorganisationer foreningen Dansk Emballage Producentansvar, som i dag hedder VANA Dansk Emballageansvar. Formålet med VANA er at etablere og drive en non-profit kollektivordning, som kan løfte danske producenters og importørers forpligtelser i forbindelse med det udvidede producentansvar på emballage.

Producentansvar for emballage

Formålet med producentansvaret er at give virksomheder incitament til at gøre deres emballager mere bæredygtige. Jo lettere emballagen er at genbruge eller genanvende, jo billigere bliver regningen for producenten. Forventningen er, at dette incitament vil betyde, at langt mere emballage genbruges eller genanvendes, så det ikke havner på forbrændingen, som det er tilfældet i dag.

Fra 2025 er det producenterne, som bliver ansvarlige for håndteringen af deres emballage, når den bliver til affald. Det vil fortsat være kommunerne, der er ansvarlige for at indhente affaldet ved husstandene, men virksomheder, der importerer eller påfylder emballager, bliver ansvarlige for at finansiere og organisere indsamling, sortering og behandling af emballageaffaldet.

41.000 danske virksomheder vurderes at blive omfattet af det udvidede producentansvar og den årlige regning, som producenterne skal betale, forventes at løbe op i min. 2,3 mia. kr.

Dansk Emballage Producentansvar  - en kollektivordning for virksomheder

Det er DI’s vurdering, at de færreste virksomheder vil være i stand til at løfte producentansvaret på egen hånd. Derfor er tanken bag kollektivordningen, der for nuværende hedder Dansk Emballage Producentansvar, at de omfattede virksomheder går sammen i en fælles organisation, der påtager sig det juridiske og praktiske ansvar på vegne af producenterne. Ved at deltage i kollektivordningen kan virksomhederne få del i væsentlige stordriftsfordele – både til gavn for miljøet og virksomhedernes bundlinje.   

Marianne Roed Jakobsen blev ansat som direktør for Dansk Emballage Producentansvar i april 2022:

Det udvidede producentansvar skal give vores virksomheder et stærkt incitament til at designe mere miljørigtige emballager. Vi skal – sammen med virksomhederne – sikre, at det bliver til virkelighed. Og det kan vi gøre, når vi står sammen om en kollektiv ordning, hvor vi både i planlægnings- og driftsfasen har en tæt dialog med de omfattede virksomheder. Marianne Roed Jakobsen, Direktør for VANA

Marianne er i fuld gang med at opbygge organisationen og sætte det hold, som skal hjælpe hende med at nå i mål med opfyldelsen af producentansvaret inden 1. januar 2025. Og hun har travlt. De politiske forhandlinger om rammerne for producentansvaret er lige på trapperne, mens bekendtgørelsen forventes på plads i 2023.

Hvilke opgaver skal VANA løse?

Der er endnu stor usikkerhed om, hvilke konkrete, praktiske opgaver som producenterne skal løfte i forbindelse med det udvidede producentansvar for emballage, og den danske bekendtgørelse forventes først at være på plads i 2023. Herunder er dog listet en række opgaver, som kollektivordningen forventes at skulle varetage på vegne af de omfattede virksomheder:

  • Sikre indsamling og kvalitet af data om emballagemængder og typer
  • Udarbejde udbud af sortering af det genanvendelige husholdningsaffald, der indeholder emballager
  • Udarbejde udbud af genanvendelse (oparbejdning) af det genanvendelige husholdningsaffald, der indeholder emballager
  • Føre tilsyn med leverandører af opgaver
  • Sikre en kostægte gebyrstruktur, der belønner de mest bæredygtige emballager (gebyrstrukturen fastsættes af myndighederne)
  • Dokumentere den reelle genanvendelse af de omfattede emballager
  • Drive oplysningskampagner henvendt til både forbrugere og virksomheder

Relateret indhold