20.06.22 Miljø, energi og klima Nyheder

Ny lov kan styrke genanvendelsen af affald i Danmark

I starten af juni blev et lovforslag vedtaget, der ændrer rollerne i affaldssektoren og gør det muligt at opbygge en stærk genanvendelsessektor i Danmark. Det er politik, som DI har arbejdet for igennem mange år, som nu er er en realitet.

Fra den 1. juli 2022 skal kommunerne sikre indsamling af affald fra husholdningerne og derefter udbyde affaldsmængderne, så de kan blive behandlet på markedet. Samtidig må kommunerne ikke længere eje anlæg til sortering og genanvendelse – og de eksisterende anlæg skal inden for en periode på fem år lukkes eller markedsgøres.

Konkret betyder det, at private aktører i affaldssektoren nu har en langt bedre business case i forhold til at investere i sortering og genanvendelse. Affaldet indsamles ensartet i hele landet, og det hele kommer på markedet. De større og mere ensartede mængder gør det muligt at målrette investeringerne.

Loven indeholder også mange andre elementer. Virksomheder vil f.eks. ikke længere skulle anvende kommunal indsamling af forbrændingsegnet affald. Det betyder, at virksomheder nu får mulighed for at samle både genanvendeligt og forbrændingsegnet affald hos én indsamler.

Lovforslaget implementerer Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi og lægger sig tæt op af anbefalinger fra DI og Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi.

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold