26.08.22 Miljø, energi og klima Nyheder

Landeoversigt: Implementering af det udvidede producentansvar på emballage

Med det udvidede producentansvar på emballage, der følger af EU’s reviderede affaldsdirektiv, bliver påfyldere og importører af fyldt emballage fra 2025 ansvarlige for indsamling og genanvendelse af deres emballageaffald. Her kan du få et overblik over, hvordan dette for nuværende er implementeret i de europæiske lande.

I 2018 blev EU’s affaldsdirektiv og direktiverne for emballageaffald og elektronik revideret. For at forebygge affaldsproduktion og øge genanvendelsen af emballageaffald vedtog EU, at indføre udvidet producentansvar på emballage i alle EU-landene fra 2025. Lande, der allerede har implementeret en form for producentansvar for emballage, skal have implementeret de nye krav til udvidet producentansvar for emballage inden 2023. For Danmark og Slovenien, som er de eneste lande, der ikke allerede har en form for producentansvar for emballage, gælder det, at de skal have implementeret udvidet producentansvar på emballage inden 2025.

Oversigten, der findes i bunden af denne nyhed, er tænkt som en hjælp til virksomheder, der ønsker et overblik over henholdsvis kollektivordninger og relevant lovgivning i de udvalgte lande. Læsere af denne oversigt bør dog være opmærksom på, at mange lande er ved at ændre deres nationale regulering for at sikre, at de overholder de nye krav til producentansvar på emballage. Denne oversigt bør derfor betragtes som foreløbig, og der vil løbende komme opdateringer.

Der tages dog forbehold for, at der kan være forekommet ændringer i implementeringen i de beskrevne lande, siden oversigten sidst blev opdateret. Oversigten skal dermed ikke anses som juridisk rådgivning, hvilket betyder, at DI ikke påtager sig rådgiveransvar i forbindelse med brugen af oversigtens indhold.

Spørgsmål, bemærkninger eller kommentarer til oversigten kan rettes til: miljoe@di.dk

Relateret indhold