28.03.23 Miljø, energi og klima Nyheder

Deltag på LOOP – stort event om cirkulær økonomi

Nordens førende event om cirkulær økonomi, LOOP Forum, åbner dørene igen 26.-27. april i Lokomotivværkstedet i København.

Sidste år havde LOOP Forum 2700 deltagere fra 20 lande, 200 talere, 120 udstillere og 48 partnere. I år forventer arrangørerne 3.000 – 4.000 deltagere.

Et omfattende program på LOOP Forums seks scener vil bl.a. sætte fokus på krav til øget cirkularitet fra myndigheder og markedet, cirkulære forretningsmodeller, data og dokumentation, ESG, taksonomi, nye materialetyper, innovation og design af cirkulære produkter og meget mere.

LOOP Forum samler virksomheder og organisationer på tværs af industrier, sektorer og værdikæder med det formål at accelerere den cirkulære omstilling. For at genoprette klodens naturlige økosystemer og bremse klimaforandringerne er der brug for, at vi tænker vores ressource- og materialeforbrug helt anderledes og bryder med den traditionelle lineære måde at udvikle, producere og forbruge produkter på.

Omstillingen kræver nye samarbejder, nye løsninger og teknologier, inspiration og vidensdeling, som er samlet under ét tag på LOOP Forum.

DI er partner på LOOP, og medlemsvirksomheder med cirkulære forretningsmodeller eller løsninger kan få 10 % rabat på stande på messen.

DI afholder fem events på LOOP

DI sætter bl.a. fokus på cirkulær økonomi som værktøj til at reducere globale klimaudledninger, på hvordan fremtidens emballager ser ud, på koblingen mellem cirkulær økonomi og biodiversitet og på digitalisering og data som driver for omstillingen til cirkulær økonomi.

Politisk debat om cirkulær økonomi og forbrugsbaserede CO2-udledninger

DI og Danmarks Naturfredningsforening stiller skarpt på de udledninger, som vores forbrug i Danmark giver anledning til globalt. Udvinding og forarbejdning af ressourcer er skyld i op mod halvdelen af de globale CO2-udledninger, så når vi i Danmark har et langt højere ressourcetræk end EU-gennemsnittet og producerer mere affald end de fleste andre lande i EU, så udleder vi store mængder CO2 globalt.

DI’s administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen og præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding giver deres bud på, hvordan vi kan reducere det forbrugsbaserede CO2-aftryk ved en omstilling til cirkulær økonomi. Herefter lægger vi op til en politisk debat om, hvordan vi adresserer de udledninger, som vores forbrug skaber globalt, og om der er politisk opbakning til at sætte skub i cirkulær økonomi i Danmark og sætte mål for omstillingen?

Find mere information om debatten her.

Fremtidens emballager

Ny lovgivning, bæredygtighedsrapportering, miljøhensyn og teknisk innovation har gjort udviklingen af emballage til et centralt spørgsmål i dag. Baseret på fire innovative virksomheders løsninger vil dette event forsøge at besvare spørgsmålet – hvordan ser fremtidens emballage ud, og hvordan gør vi den mere cirkulær?

Eventet vil vise forskellige løsninger, som alle kommer til at spille en væsentlig rolle i fremtidens emballage. Fire virksomheder med hver deres innovative løsning – lige fra nye biobaserede materialer, genbrugssystemer, design til genbrug og digitale løsninger – får mulighed for at fremvise deres produkt, dykke ned i det problem, de forsøger at løse, gennemgå det tekniske aspekter af deres løsninger og endelig beskrive den forretningsmæssige side af tingene.

Eventet vil blive afholdt på engelsk. Læs mere her.

Cirkulære forretningsmodeller og kampen mod biodiversitetskrisen

Produktion og forbrug har et stort aftryk på biodiversiteten, som i dag er under et voldsomt pres både i Danmark og globalt. Over 90 pct. af det globale tab af biodiversitet vurderes at være forårsaget af udvinding og forarbejdning af naturressourcer – netop til produktion og forbrug.

Danmark og danskerne har et højt forbrug, og når vi sammenligner os med andre EU-lande, så ligger det blandt de højeste i EU. Herudover, ser verdenssamfundet ind i et stigende globalt forbrug.

Det er baggrunden, når parterne samles rundt om bordet, hvor udgangspunktet for debatten er cirkulær økonomi og forretningsmodellernes store potentiale i kampen mod biodiversitetskrisen.

Find mere information om debatten her.

Data som driver i cirkulær økonomi

Data er det håndtag, der skal til for at etablere en cirkulær forretningsmodel, for at gentænke produktdesign i en cirkulær retning, og for at leve op til massevis af krav fra kunder og myndigheder om mere gennemsigtighed om produktion, indhold i produkter og miljø- og klimaaftryk.

Eventen præsenteres i et samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen og DI, og den vil tegne potentialerne op og give et ”minicrashcourse” i henholdsvis compliance, forbrugerdata og data i værdikæden. Oplægsholdere vil være myndigheder og virksomheder, både danske og internationale.

Læs mere om eventet her.

Cirkulære emballager – potentialer i producentansvaret for emballage

Danmark er et af de sidste lande i EU, der indfører producentansvar på emballager. Hvordan sikrer vi, at systemet skaber de rette incitamenter, så producenter og forhandlere af emballage sætter bedre og mere cirkulære produkter på markedet? Det er hovedtemaet for den debat, som DI’s medlemsforening ARI afholder på LOOP forum 26. april.

Ved denne debat vil du blive klogere på potentialet i producentansvaret på emballage og forudsætningerne for systemets succes. Vi samler deltagere fra hele værdikæden for at diskutere, hvordan vi sikrer mere cirkulære produkter – hele vejen fra produkt til affald til nyt produkt.

Find mere information om debatten her.

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold