21.03.23 Miljø, energi og klima Nyheder

Nordic Bioplast Conference 2023

Den 13. april i Industriens Hus i København fremviser Nordic Bioplastic Conference 2023 de seneste innovationer inden for biobaseret og bionedbrydelig plast. Et omfattende program giver mulighed for at udforske mulighederne inden for brugen af denne mangesidede materialegruppe.

Den nordiske bioplastkonference 2023 samler eksperter fra hele bioplastværdikæden for at opdatere industrien om udviklingen på området. Ud over casestudier fra industrien og markeds- og anvendelsesoversigter vil arrangementet også indeholde input fra politiske beslutningstagere, certificeringsorganer og myndigheder.

Der er et mangfoldigt udvalg af nationale og internationale talere på dette års Bioplastic Conference, herunder repræsentanter fra EU – Generaldirektoratet for Miljø, Miljøstyrelsen, råvareleverandører, brand-ejere, certificeringsorganer og organisationer.

Program: Update på nye trends samt to uddybende temaer

Programmet har til formål at opdatere gæsterne om brede tendenser og nye materialer. Derudover er der udvalgt to temaer, som konferencen vil gå yderligere i dybden med. ’Massebalance’ er det første tema, som konferencen går i dybden med, så deltagerne kan få en forståelse for, hvilken betydning massebalanceprincippet forventes at få i fremtiden under anvendelse af eksempelvis ISCC og REDcert systemerne. Det andet tema vil omhandle ’bionedbrydelighed’, herunder præsentation af Miljøstyrelsens nye rapport om emnet.

Yderligere information

Prisen for deltagelse er 1.350 kr. for DI medlemmer og 1.790 kr. for ikke-medlemmer. Find yderligere information om konferencen samt program via linket nedenfor.

Nordic Bioplastic Conference 2023 April 13th
Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold