02.05.23 Miljø, energi og klima Nyheder

Ny støtteordning: SMV’er kan få op til 300.000 kr. til grøn omstilling og cirkulær økonomi

Erhvervsstyrelsens nye støtteordning ”SMV:Grøn 2.0” gør det muligt at søge om støtte til rådgivning og investeringer til projekter inden for grøn omstilling og cirkulær økonomi. Det er muligt at søge op til 300.000 kr. frem til onsdag den 10. maj kl. 13.00. For Region Sjælland er ansøgningsfristen forlænget til onsdag den 17. maj kl. 13.00.

Foto: Colorbox

26. april åbnede Erhvervsstyrelsen for ansøgninger til deres nye støtteordning SMV:Grøn 2.0. Har din virksomhed brug for nye investeringer og/eller rådgivning på vejen mod grøn omstilling og cirkulær økonomi, så kan SMV:Grøn 2.0 være en hjælp. Det er en voucherordning, hvor din virksomhed kan søge om støtte til investeringer, rådgivning eller en kombination heraf – med det formål at komme videre på den grønne rejse mod at reducere ressourceforbrug, CO2-udledninger og affaldsmængder.

Eksempler på mulig anvendelse af SMV:Grøn 2.0-vouchers

Et eksempel på, hvad støtteordningens rådgivningsvouchers kan anvendes til, er afklaring og identifikation af potentialer ved cirkulære strategier og design, udvikling, testning eller vurdering af cirkulære forretningsmodeller- og processer. Et andet eksempel er  opbygning eller udvidelse af kapacitet gennem adgang til partnerskaber, værdikædesamarbejder, netværksskabelse og symbioser i SMV’er. Fælles for disse er anvendelsen af rådgivning med henblik på grøn – og cirkulær omstilling.

Eksempler på investeringer, som kan få støtte gennem SMV:Grøn 2.0 er certificeringer, miljømærkninger, ny software, maskiner eller udstyr eller test af eksisterende udstyr og produkter.

Kriterier for at kunne ansøge

For at kunne ansøge om SMV:Grøn 2.0 skal din virksomhed opfylde følgende kriterier:

  • Virksomheden skal beskæftige mellem 2-249 årsværk (det er muligt at tjekke dette på CVR.dk)
  • Virksomheden skal have mindst ét afsluttet årsregnskab
  • Virksomheden må ikke være en del af en offentlig forvaltning eller modtage offentligt tilskud, der udgør mere end halvdelen af driftsudgifterne
  • Virksomheden skal have dansk CVR-nummer
  • Virksomheden skal opfylde EU’s kriterier for definitionen af en SMV.
  • Derudover skal virksomheder, som godkendes til deltagelse i ordningen, underskrive en SMV-erklæring. Støtten gives under De minimis-forordningen.

Der kan i støtteordningen kun ansøges om støtte til projekter omhandlende grøn omstilling og/eller cirkulær økonomi.

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold