20.01.23 Miljø, energi og klima Nyheder

Afstemning om Affaldstransportforordningen i Europa-Parlamentet

Affaldstransportforordningen indeholder regler om transport af affald på tværs af EU, og forordningen har længe været en torn i øjet på DI. Affaldsindustrien er blevet besværet i at optimere behandlingen af affaldsressourcer, og virksomheder, der har etableret tilbagetagningsordninger, ligeså. Derfor er det godt, at nye regler for EU er på vej.

EU-Kommissionen fremlagde deres forslag sidste år, og i denne uge har Europa-Parlamentet stemt for deres ændringsforslag ført an af den danske MEP’er fra de Konservative, Pernille Weiss. Man har holdt fast i grundstammen i forslaget, nemlig at stramme op på og digitalisere sagsgangene, når man vil transportere affald på tværs af grænser i EU. Det skulle gerne gøre det nemmere for virksomhederne.

Forslaget indebærer:

  • Streng kontrol af eksport af affald til ikke-OECD-lande.
  • Kommissionen vil holde øje med eksport af affald, også til OECD-lande – især hvis det viser sig, at hidtidig eksport til ikke-OECD-lande omdirigeres.
  • Eksportører skal sikre sig, at de anlæg, de eksporterer affald til, er tredjepartscertificerede.
  • Forbud mod at eksportere til deponi eller forbrænding (der er dog undtagelser).
  • Der nedsættes en tværfaglig håndhævelsesgruppe til at følge op på, at lovgivningen følges.
  • Definitionen af ”brugte produkter” slås fast lovgivningsmæssigt – bl.a. så man ikke kan omgå lovgivningen ved at omdøbe affald.

Læs hele forslaget her.

Den største ændring fra Parlamentet er et forbud mod at eksportere plast ud af EU. Kommissionen havde i forvejen lagt op til stramninger, så EU’s skrald ikke ville ligge og flyde eller ende på lossepladser i stedet for at blive genanvendt. Parlamentet tager skridtet videre og vil helt forbyde, at plast eksporteres. Se mere her

Nu venter den endelige vedtagelse i Parlamentet, og ministrene er godt i gang med at finde deres linje, så forslaget kan blive vedtaget i løbet af 2023.

Louise Bünemann

Louise Bünemann

Fagleder for EU miljøpolitik

  • Direkte +45 3377 3024
  • Mobil +45 4070 6911
  • E-mail lobu@di.dk

Relateret indhold