31.01.23 Miljø, energi og klima Nyheder

Forskellige tilgange til plastikafgifter i EU: Indførelse af direkte skat i Spanien og Italien

I forbindelse med, at EU den første januar 2021 indførte et krav om et nationalt bidrag fra hvert medlemsland baseret på mængden af ikke-genanvendt plastemballageaffald, landet producerer, indfører flere lande nu en national plastikskat.

1. januar 2021 indførte EU et "own resource plastics contribution", som er et nationalt bidrag fra hvert medlemsland baseret på mængden af ikke-genanvendt plastemballageaffald, der produceres i det pågældende medlemsland. Hvert medlemsland er forpligtet til at betale en afgift, der bestemmes ved at gange en sats på 0,80 Euro pr. kg ikke-genanvendt plastemballageaffald. Læs mere om bidraget her.

I øjeblikket har medlemslandene vedtaget eller overvejer at vedtage en af følgende to hovedtilgange:

  • Medlemslandene betaler bidraget fra deres eget nationale budget, uanset om de har oprettet et nationalt system til at opkræve skatten eller ej. Danmark har valgt denne tilgang.
  • Medlemsstaterne udformer deres egen skattelovgivning ("plastikafgift") og etablerer et nationalt system til at opkræve skatten i form af en skat på specifikke skatteydere. (Hvert land bestemmer definitionen af beskattede produkter, mekanismen til at opkræve afgiften, refusionsmulighederne osv.)

Forskellige tilgange til plastikafgiften

Blandt de medlemsstater, der har indført en form for plastikafgift, varierer skattedesignet meget. Nogle fokuserer på emballage (dvs. både plast- og ikke-plastikemballage), mens andre er snævrere i omfang og kun retter sig mod engangs- eller ikke-genanvendeligt plastik. Nogle medlemsstater pålægger en afgift på indenlandske og udenlandske plastprodukter, mens andre medlemsstater er afhængige af en punktafgiftsmekanisme for udelukkende at målrette mod udenlandske plastprodukter. Listen over undtagne produkter er også forskellig fra den ene medlemsstat til den anden. Afgørende er det, at afgiftssatsen varierer fra medlemsstat til medlemsstat, hvor nogle helt fravælger at opkræve en skat direkte fra virksomhederne.

WTS Global har lavet et overblik over de forskellige modeller for taksering af plastik i EU-medlemslandene, hvilket kan tilgås her.

Italien indfører en plastikskat fra 1. januar 2023

Italien har vedtaget en plastikafgift på forbruget af fremstillede engangsplastprodukter. Afgiften vil gælde for produkter, der er beregnet til ”indehold, beskyttelse, håndtering eller levering af varer eller fødevarer" fremstillet af "plast bestående af organiske polymerer af syntetisk oprindelse", som ikke er beregnet til gentagen brug.

Skatten vil blive pålagt producenter eller importører af engangsplastprodukterne, og vil være på 0,45 Euro pr. kg ikke-genanvendt plast.

Spanien indfører en plastikskat fra 1. januar 2023

1. januar 2023 indførte Spanien en skat på 0,45 Euro pr. kg ikke-genbrugeligt plastemballage. Skatten vil blive opkrævet af producenter eller importører af emballagen.

Skatten vil blive opkrævet ved fremstilling, import og erhvervelse inden for EU af ikke-genbrugelige plastemballager, halvfabrikata, der anvendes til fremstilling af emballagen (f.eks. præforme eller termoplastiske folier), og enhver plast, der anvendes til lukning, kommercialisering eller præsentation af engangsplastemballage. For afgiftens formål vil "ikke genbrugelig emballage" referere til emballage, der ikke er designet til flere anvendelser gennem dens livscyklus.

Plastikskat på plastemballage i Storbritannien

Selv om Storbritannien ikke er medlem af EU, indførtes 1. april 2022 en plastikafgift på 200 pund pr. ton omfattet plastikemballagekomponent.

Afgiften pålægges, når en afgiftspligtig plastemballagekomponent produceres i Storbritannien eller importeres til Storbritannien. En plastemballagekomponent er afgiftspligtig, hvis andelen af genanvendt plastik i den færdige komponent, målt på vægt, er mindre end 30 procent af den samlede mængde plast i komponenten.

Louise Bünemann

Louise Bünemann

Fagleder for EU miljøpolitik

  • Direkte +45 3377 3024
  • Mobil +45 4070 6911
  • E-mail lobu@di.dk

Relateret indhold