20.01.23 Miljø, energi og klima Nyheder

Overblik: Nye mærkningsregler for emballage i Frankrig

Som vi tidligere har informeret om, er der kommet nye regler for emballage og mærkning af emballage i mange lande. Især reglerne i Frankrig har givet anledning til en del spørgsmål. Her følger derfor nogle centrale nedslagspunkter.

Nogle lande har valgt at indføre særregler, som skiller sig markant ud fra reglerne i resten af EU. Det har givet anledning til en del spørgsmål vedrørende de nye regler i Frankrig. Vi har her forsøgt at samle nogle centrale nedslagspunkter i Frankrigs nye regler om mærkning af emballage.

Særmærkning af emballage

I 2021 blev der i Frankrig vedtaget en ny lov og tilhørende dekret, som fastsætter harmoniserede regler for mærkning af emballager solgt på det franske marked. Reglerne gælder for al husholdningsemballage, inklusiv kosmetiske produkter. Artikel 17 i den franske AGEC-lov og dens gennemførelsesdekret (nr. 2021-835 af 29. juni 2021) fastlægger retsgrundlaget for forbrugerinformation vedrørende sorteringsetiketten. Denne lov kan tilgås her.

Det blev den 9. september 2022 obligatorisk at mærke al husholdningsemballage med både sorteringsinstruktioner og et Triman-logo. Sorteringsanvisningerne skal tydeligt vise forbrugeren, hvordan emballagen skal sorteres, mens Triman-logoet skal vise, at produktet er underlagt sorteringsregler.

Al tidligere mærkning (standard eller tilpasset) vil ikke længere være tilladt fra den 9. marts 2023. Hvis produktet både sælges i og uden for Frankrig, skal det fremgå af Triman-logoet. Se eksempel og instruktioner for det obligatoriske Triman-logo på side 12-51 i CITEO’s guide.

Der er få undtagelser fra reglerne, som man kan findes  i CITEO’s guide på side 30 og 52.

Pakningslicens og genanvendelsesgebyr

Udover at bruge Triman-logoet skal online-forhandlere licensere deres emballage i Frankrig og betale et årligt genanvendelsesgebyr. Læs mere om dette her.

Registrering er obligatorisk fra den første pakke, der sendes til Frankrig. Den eneste undtagelse er for rene B2B-detailhandlere uden for Frankrig, da den franske importør i dette tilfælde overtager registreringspligten.

The unique identification number (UIN)

Den 2. januar 2022 trådte det i kraft, at der skal udstedes et unikt identifikationsnummer til hver producent, der indfører produkter på det franske marked. Dette UIN vil blive udstedt for hver affaldsstrøm, der er underlagt udvidet producentansvar (EPR) i Frankrig. Læs mere om UIN her.

Kollektivordning

Den markedsførende kollektivordning i Frankrig er Citeo, der både håndterer indsamling, sortering og genbrug af producenternes emballage. Citeo er medlem af PRO Europe, hvilket giver medlemsvirksomhederne ret til at anvende Green Dot mærket på deres produkter.

Læs mere om kollektivordningen på deres hjemmeside her. I DI anbefaler vi at tage fat på en kollektivordning i Frankrig for yderligere spørgsmål om emballagereglerne.

Harmonisering af mærkningsregler på vej

EU-Kommissionen har i november 2022 fremlagt et forslag til en ny emballageforordning, som gør op med de mange nationale særregler. Forslaget behandles nu i parlamentet, og i bedste fald kan det vedtages i løbet af et par år.

Jacob Gullak Andersen

Jacob Gullak Andersen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3432
  • Mobil +45 2785 3792
  • E-mail jaga@di.dk

Relateret indhold