20.01.23 Miljø, energi og klima Nyheder

Overblik: Nye mærkningsregler for emballage i Italien

Som vi tidligere har informeret om, er der kommet nye regler for emballage og mærkning af emballage i mange lande. Især reglerne i Italien har givet anledning til en del spørgsmål. Her følger derfor nogle centrale nedslagspunkter.

Nogle lande har valgt at indføre særregler, som skiller sig markant ud fra reglerne i resten af EU. Det har givet anledning til en del spørgsmål vedrørende de nye regler i Italien. Vi har her forsøgt at samle nogle centrale nedslagspunkter i Italiens nye regler om mærkning af emballage.

Udvidet producentansvar

I henhold til gældende lovgivning er producent- og brugervirksomheder ansvarlige for korrekt og effektiv miljøhåndtering af enhver emballage og emballageaffald, der produceres ved forbrug af deres produkter. Ifølge lovgivningen kræves det, at producenter tilslutter sig et af industrikonsortierne. Her er den markedsførende kollektivordning CONAI, som dækker følgende konsortier: Stål, aluminium, papir/pap, træ, plast, bioplast og glas. CONAI’s uddybende guide til, hvordan du som virksomhed skal forholde dig, kan læses her.

Alternativt kan producenterne uafhængigt eller kollektivt organisere håndteringen af ​​deres eget emballageaffald eller indføre et retursystem for deres egen emballage.

National Mærkning

Lovdekret nr. 116/2020 pålagde en streng mærkningspligt for producenter og distributører af emballage i Italien. Emballagematerialet skal angives ved hjælp af den alfanumeriske kode i henhold til beslutning 97/129/EF. Dette gælder emballagen til både B2B (professionel) og B2C (forbruger) kanaler.

Emballage beregnet til slutforbrugeren (B2C) skal være mærket med information om separat affaldsindsamling, det vil sige instruktioner om korrekt bortskaffelse. Etiketten skal være på italiensk. CONAI foreslår at opsætte disse oplysninger som følger:

MATERIALEFAMILIE + "Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune" [oversat som "Særskilt affaldsindsamling. Tjek dine lokale kommunale retningslinjer“]

Eller

”Raccolta + MATERIALE FAMILIE” [For eksempel "Raccolta Plastica", oversat som "PLASTIC collection"]

Læs CONAI’s uddybende guide her.

Mulighed for digitalt at leve op til pligten om emballagemærkning

I nogle tilfælde kan man digitalt overføre de obligatoriske oplysninger i forbindelse med miljømærkning og dermed digitalt dække pligten til emballagemærkning. I denne forbindelse er der udgivet en manual til brug af digitale kanaler til miljømærkningen. Læs manualen og hvilke emballagetyper den digitale løsning kan bruges til her.

Harmonisering af mærkningsregler på vej

EU-Kommissionen har i november 2022 fremlagt et forslag til en ny emballageforordning, som gør op med de mange nationale særregler. Forslaget behandles nu i Parlamentet, og i bedste fald kan det vedtages i løbet af et par år.

Louise Bünemann

Louise Bünemann

Fagleder for EU miljøpolitik

  • Direkte +45 3377 3024
  • Mobil +45 4070 6911
  • E-mail lobu@di.dk

Relateret indhold