12.01.23 Miljø, energi og klima Nyheder

Undersøgelse fra DTU: Stigende opmærksomhed på cirkulær økonomi i danske virksomheder

Flertallet af de 316 adspurgte virksomheder har iværksat initiativer til at gøre deres aktiviteter miljømæssigt mere bæredygtige.

66 pct. af de adspurgte virksomheder arbejder i høj grad allerede for at fremme miljømæssig bæredygtighed, og flertallet af virksomhederne har indført, eller er på vej til at indføre, strategier, standarder og rapportering for arbejdet med bæredygtighed. Derudover vurderer 44 pct. af virksomhederne konkret, at deres ydelser, produkter eller forretningsmodeller vil ændres i en mere cirkulær retning inden for de næste to år.

Positiv udvikling

Det er positivt, at virksomhederne i højere grad har fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi. Det er nemlig nødvendigt at få virksomheder i spil i forhold til at udnytte ressourcerne smartere. Vi har et forbrug af ressourcer i Danmark, der langt overstiger de planetære grænser, så mere genanvendelse, genbrug og nye forretningsmodeller, hvor produkter deles eller købes som en service, er afgørende.

Cirkulær omstilling vil også ofte betyde både miljømæssige og økonomiske gevinster for den enkelte virksomhed. Og ser vi lidt frem, så vil det være nødvendigt for at operere på markedet. Fra EU’s side ser vi kommende krav til cirkulært design af produkter og til indhold af genanvendte materialer i emballage. Vi ser også nye rapporteringskrav, der gør det nødvendigt med indblik i værdikæden og indhold i produkter. Stigende priser på ressourcer og udfordringer med adgang til visse ressourcer betyder samtidig, at mange virksomheder vil få behov for at fremtidssikre ressourcer bl.a. gennem cirkulære forretningsmodeller og brug af genanvendte materialer.

Hvilke barrierer møder virksomhederne i omstilling til cirkulær økonomi

DTU’s undersøgelse indeholder konkrete indsigter i de barrierer, som virksomheder møder i arbejdet med cirkulær økonomi, og om hvad virksomhederne efterspørger for at komme videre. Det er vigtige indsigter, der kan bruges til at målrette politiske indsatser, der kan skalere udviklingen af cirkulære forretningsmodeller.

Virksomhederne oplever, at det er svært at etablere fundamentet for at træffe de cirkulære beslutninger. De fleste virksomheder har forsøgt at organisere arbejdet med miljømæssig bæredygtighed, men kun få oplever, at de har den nødvendige viden og organisatoriske struktur til målrettet at kunne arbejde med cirkulær økonomi. Derfor efterlyser virksomhederne især konkrete beregningsværktøjer til opgørelse af effekter ved cirkulære tiltag, fælles standarder for opgørelserne og en mere hensigtsmæssig incitamentsstruktur og regulering i relation til cirkulær økonomi.

Yderligere information

Læs den fulde undersøgelse her
Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold