Foto: Closing Loops
14.06.24 Miljø, energi og klima Nyheder

Et værdikædetjek kan sikre en stærk start for SMV’ers cirkulære omstilling

Nu kan SMV’er få en hurtigere og bedre afklaring af potentialer og udfordringer i forbindelse med cirkulær omstilling af værdikæder. I projektet Closing Loops kan man få et professionelt blik på, hvordan man helt konkret kan samarbejde i værdikæden om cirkulær omstilling.

En cirkulær omstilling af værdikæder er ofte en omstændig og kompleks proces, men kan minimere en virksomheds ressourceforbrug og affaldsmængder effektivt, med det rette overblik. Derfor lancerer Closing Loops, som er Danmarks største program indenfor cirkulær økonomi, nu det korte værdikæde-tjek.

Det korte værdikæde-tjek giver en hurtig kortlægning af cirkulære muligheder, som kan være relevant for SMV’er inden større tiltag og samarbejder på tværs af værdikæder igangsættes. Konkret kan det korte værdi-kædetjek give indblik i lovgivnings- og markedsmæssige krav til virksomheder samt hurtigere testresultater og dokumentation. På den måde forbedres forudsætningerne for, at cirkulære tiltag i virksomhedens værdikæde bærer frugt.

Deadline for at søge det korte værdikæde-tjek er i 2024 henholdsvis 2. september og 2. december. Det korte værdikæde-tjek har en varighed på 2-4 måneder.

I 2023 igangsatte Closing Loops desuden 26 større værdikædesamarbejder. Puljen for nye værdikædesamarbejder åbner i efteråret 2024.

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold