DI Mener:

Offentlig-privat samarbejde

Det vil gavne innovationen og udviklingen af vores fælles velfærd, hvis det offentlige og private samarbejder mere.

En højere grad af samarbejde, læring og innovation i velfærden kræver helt konkret, at private virksomheder kan byde ind på flere opgaver, som det offentlig i dag løser. I dag er der konkurrence om ca. en fjerdedel af de opgaver, som private virksomheder potentielt kunne løse for det offentlige. I staten, regionerne og kommunerne ligger der tilsammen opgaver for godt 400 mia. kr., som politikerne kunne give private virksomheder mulighed for at byde ind på. Men der bliver kun skabt konkurrence om opgaver for omkring 100 mia. kr.

Det koster innovation og udvikling, at vi kun udnytter en fjerdedel af potentialet. Borgerne får færre valgmuligheder, og den offentlige sektor bliver mindre effektiv. Dermed får vi alle sammen mindre velfærd for skattekronerne.

DI mener, at politikerne skal skrue op for det offentlig-private samarbejde, så de private virksomheder kan bidrage langt mere til innovation og udvikling af velfærden.

Brug virksomhederne og få mere velfærd for pengene

Konkurrence er et effektivt redskab til at sikre mest mulig velfærd for skattekronerne. Når private virksomheder får mulighed for at byde ind på de skattefinansierede opgaver, kan deres erfaringer, nye arbejdsgange og teknologiske løsninger være med til at udvikle velfærden.

I en konkurrencesituation vil de private virksomhed vinde nogle af opgaverne, de offentlige aktører andre. Men alene det at en opgave udsættes for konkurrence gør, at alle parter skal oppe sig, hvad angår kvaliteten af tilbuddet, tænke nyt osv. Det er i sig selv med til at udvikle velfærden. 

Konkurrence gør det muligt at få løst opgaverne billigere eller få mere velfærd – eller en kombination. DI vurderer, at gevinsten ved at konkurrenceudsætte opgaverne typisk er 10-15 pct. af udgifterne. Det baserer vi på en række studier og analyser, blandt andet fra Produktivitetskommissionen.

DI anbefaler, at det offentlige konkurrenceudsætter mindst 45 pct. af de udbudsegnede opgaver i 2030. Derudover anbefaler DI, at offentlige myndigheder styrker udbuds- og indkøbsafdelingerne med de nødvendige kompetencer og specialisering, og at de løbende afdækker potentialet for øget offentlig-privat samarbejde med inspiration fra andre myndigheder. Endelig anbefaler DI, at kommuner og regionerne udarbejder en udbudsplan og indfør en fast årlig drøftelse af mulighederne for at skabe øget konkurrence om driftsopgaverne.

Jakob Scharff

Jakob Scharff

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3996
  • Mobil +45 2112 9423
  • E-mail jasc@di.dk