DI Mener:

Offentlig-privat samarbejde

Private leverandører skal kunne byde på flere af de opgaver, som det offentlige løser. Det vil gavne innovationen og udviklingen af velfærden, hvis der samarbejdes mere med private virksomheder.

I dag er der konkurrence om 25,5 pct. af de opgaver, som private leverandører kunne løse for det offentlige. I staten, regionerne og kommunerne ligger der tilsammen opgaver for godt 400 mia. kr., som politikerne kunne give private virksomheder mulighed for at byde ind på. Men der bliver kun skabt konkurrence om opgaver for omkring 100 mia. kr.

Det koster innovation og udvikling, at vi kun udnytter en fjerdedel af potentialet. Borgerne får færre valgmuligheder, og den offentlige sektor bliver mindre effektiv. Dermed får vi alle sammen mindre velfærd for skattekronerne.

DI mener, at politikerne skal skrue op for det offentlig-private samarbejde, så de private virksomheder kan bidrage langt mere til innovation og udvikling af velfærden.

Mere velfærd for pengene

Konkurrence er et effektivt redskab til at sikre mest mulig velfærd for skattekronerne. Når private virksomheder får mulighed for at byde ind på de skattefinansierede opgaver, kan deres erfaringer, nye arbejdsgange og teknologiske løsninger være med til at udvikle velfærden.

Konkurrence gør det muligt at få løst opgaverne billigere eller få mere velfærd – eller en kombination. DI vurderer, at gevinsten ved at konkurrenceudsætte opgaverne typisk er 10-15 pct. af udgifterne. Det baserer vi på en række studier og analyser, blandt andet fra Produktivitetskommissionen.

Brug virksomhederne mere

De offentlige institutioner kan skabe konkurrence om opgaverne på to måder. Enten kan de udbyde opgaven samlet, så den leverandør, der afgiver det bedste tilbud, vinder hele kontrakten. Eller også kan de give den enkelte borger frit valg mellem forskellige leverandører.

De to måder kan også kombineres. Kommunerne kombinerer dem for eksempel, når de gennemfører udbud for at udvælge leverandører til fritvalgsordningen for hjemmehjælp. Det afhænger af den enkelte opgave, hvilken kombination der er mest velegnet.

DI anbefaler, at det offentlige konkurrenceudsætter mindst 45 pct. af de udbudsegnede opgaver i 2030. Derudover anbefaler DI, at offentlige myndigheder udarbejder udbudsstrategier for flere år ad gangen, og at de løbende holder øje med, at de overholder statens udbudspolitik. Endelig anbefaler DI, at regeringen og KL sikrer, at kommunernes indkøbs- og udbudsafdelinger har de rigtige kompetencer.

Ved fritvalgsordninger anbefaler DI, at politikerne sikrer borgerne et godt overblik over kvalitet og brugertilfredshed med de forskellige leverandører. Ensartet måling og offentliggørelse af kvaliteten vil skærpe den fair konkurrence mellem virksomhederne og give borgerne bedre mulighed for at vælge den service, som er bedst for netop dem.

Jakob Scharff

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3996
  • Mobil +45 2112 9423
  • E-mail jasc@di.dk