DI Mener:

Bedre velfærd med frit valg

I et velfærdssamfund som det danske bør den skattefinansierede velfærd organiseres, så alle borgere får en kvalitet, der lever op til forventningerne.

Frit valg medvirker til, at den enkelte borger kommer i centrum, og at der kommer fo­kus på den enkeltes ønsker og behov. Borgerne vil med velfungerende fritvalgsordninger kunne fravælge utilfredsstillende tilbud og søge mod de tilbud, der imødekommer deres behov og ønsker til kvaliteten. Det er ikke afgørende om velfærdsservicen leveres af en offentlig- eller privatejet leverandør, da konkurrencen mellem leverandørerne og særligt borgernes fravalg af en leverandør i sig selv vil bidrage til at øge kvaliteten.

På trods af, at borgerne i en årrække har haft mere eller mindre frit valg på en række vel­færdsområder, er der stadig udfordringer med at sikre reelt og velfungerende fritvalgsord­ninger. DI foreslår derfor, at borgernes frie valg på centrale velfærdsområder styrkes, så borgerne gennem mere selvbestemmelse kan opnå en bedre borgernær velfærd.

-       Borgerne skal have et lovmæssigt krav til selv at vælge leverandør, og pengene følger med.

-       Der skal etableres en samlet national oversigt over godkendte leverandører inden for de enkelte velfærdsområder.

-       Kvaliteten og brugertilfredsheden skal kunne sammenlignes på leverandør-, kommune- og institutionsniveau.

-       Der skal være fair og lige konkurrence mellem leverandørerne, herunder klar adskillelse af myndighed og drift samt et uafhængigt tilsyn.

Mere selvbestemmelse – bedre velfærd

Frit valg understøtter en decentralisering, nærhed og tillid til, at borgerne er i stand til at vurdere, hvad der er bedst for dem selv og deres familie. Undersøgelser viser, at store grupper ikke kender til det frie valg, og at det primært er de ressourcestærke og højtuddannede, der formår at bruge deres selvbestem­melse og sikre sig en individuelt tilpasset velfærdsservice. Denne udvikling risikerer at skabe en ulighed, der vil udfordre velfærdssamfundet og risikerer at erodere opbakningen til velfærdssamfundet, som vi kender det.

Jakob Scharff

Jakob Scharff

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3996
  • Mobil +45 2112 9423
  • E-mail jasc@di.dk