DI Mener:

Grønne offentlige indkøb

Det er vores fælles ansvar, at vi lykkes med den grønne omstilling i Danmark. Vi skal bruge de offentlige indkøbskroner grønnere end i dag. DI foreslår, at 80 pct. af vareindkøbet i den offentlige sektor er grønt og bæredygtigt i 2025, og at vi får samlet parterne om en ny, fælles national strategi for bæredygtige indkøb.

Virksomhederne er hver dag året rundt ude hos kunder i den offentlige sektor. De leverer sygeplejeartikler til plejehjem, læringsmaterialer til skoler, byggevarer til forsyningssektoren og IT-hardware til rådhuse og andre offentlige institutioner. Alle på hver sin måde. Og alle med en unik erfaring og indsigt i den offentlige sektors opgaveløsning.

Den erfaring og indsigt skal sættes i spil. Derfor har DI præsenteret et udspil om offentlige indkøb af varer baseret på en bred inddragelse af input fra virksomheder. Fokus i udspillet er varer og således ikke serviceydelser og rådgivning.

I alt køber den offentlige sektor varer for mere end 80 mia. kr. om året hos virksomheder. Alene i kommunerne resulterer det årligt i 9 mio. fakturaer og tusindvis af kørte kilometer, når varer leveres på skoler og plejehjem.

Det betyder også, at den offentlige sektors indkøb er så betydeligt, at det har indvirkning på regeringens ambition om en grøn omstilling i Danmark og indfrielse af FN’s Verdensmål.

Mål: 80 pct. bæredygtige offentlige indkøb i 2025

Konklusionen er klar. Vi skal re-orientere indkøbet i Danmark. Vi skal hæve blikket fra anskaffelsespris til også at se på totalomkostninger og hele værdikæder. Og vi skal have som ambition, at 80 pct. af de offentlige indkøb i Danmark i 2025 skal være bæredygtige.

Virksomheder peger på, at indkøbskronerne i den offentlige sektor kan bruges mere værdiskabende og grønnere end i dag. Kort sagt ses et potentiale for at ændre indkøbspraksis og skære unødige omkostninger væk. Eksempelvis ved at justere på risici og ændre leveringsmønstre.

Kriterier for bæredygtige, grønne indkøb

 1. Indkøbet tager afsæt i EU’s grønne indkøbskriterier og kravene bag miljømarker
 2. Indkøbet baserer sig på totaløkonomien, hvor levetid og driftsomkostninger indtænkes
 3. Indkøbet inddrager overvejelser om og evt. krav til efterbrugsfasen
 4. Udbuddet vægter kvalitet i evalueringen af tilbud
 5. Udbuddets indledes med dialog om logistik setup
 6. Kontrakten har en innovationsklausul om løbende optimering af driften og indkøbets grønne profil

Anbefalinger  - en vej til grønne offentlige indkøb

For at understøtte en re-orientering i det offentlige indkøb har DI’s lavet 20 konkrete anbefalinger. For centrale aktører, bl.a. på Christiansborg, anbefaler DI: 

 • Saml parterne om en ny, fælles national strategi for bæredygtige indkøb
 • Byg stærkt, centralt vejledningsinitiativ, som koordinerer viden om bæredygtige offentlige indkøb
 • Hav klar central forankring af e-handel og e-udbud samt støt aktiv brug af indkøbsdata
 • Giv konkurrencemyndighederne tilsynspligt overfor det offentlige indkøb

For uddybning, se www.di.dk/indkob.

Jakob Scharff

Jakob Scharff

Branchedirektør

 • Direkte +45 3377 3996
 • Mobil +45 2112 9423
 • E-mail jasc@di.dk