DI Mener:

Bedre regulering

Danmark skal være det bedste land i verden at drive virksomhed i og ud fra. En simpel, effektiv og tilgængelig erhvervsregulering er et helt essentielt parameter for at opnå dette.

Danske virksomheder bruger hvert år mange ressourcer på at efterleve og dokumentere komplicerede regler og krav fra offentlige myndigheder. Det kan dreje sig om alt fra godkendelser og indberetninger til håndtering af danske særregler. Det fratager værdifulde ressourcer fra virksomhederne, som i stedet kan bruges på at drive og udvikle forretningen.

Skiftende regeringer har taget kampen op imod bøvl og byrder – og det har givet resultater. Senest i rækken er regeringens byrdeudspil ”Mindre bureaukrati – mere vækst”, som frem mod 2020 skal lette byrder og bøvl for virksomhederne med i alt 2,6 mia. kr. fordelt på 42 initiativer. Udspillet indeholder mange positive forslag, heriblandt flere som DI længe har arbejdet for. 

Men vi skal langt videre end byrdeudspillet. Frem mod 2025 skal vi have sænket byrder for dansk erhvervsliv for i alt 6 mia. kr. DI arbejder aktivt og systematisk på at bidrage til at nå regeringens ambitiøse mål. Det gør vi gennem Virksomhedsforum for Enklere Regler og EU-Implementeringsrådet, hvor vi løbende fremsætter forslag om unødigt bøvlede regler og administration, der skal fjernes.

Men det er først, når et forslag om forenkling bliver implementeret, at virksomhederne oplever en reel lettelse i hverdagen. Vi har derfor også  fokus på, at godkendte forslag om forenkling skal implementeres hurtigt af regeringen, så de positive effekter af arbejdet også kommer virksomhederne til gode.

Nej til danske særregler
I Implementeringsrådet arbejder DI for, at danske virksomheder ikke pålægges strengere krav end virksomheder i andre EU-lande. Det skal være med til at styrke de danske virksomheders internationale konkurrenceevne, og dermed gøre det mere attraktivt at investere i danske virksomheder. Det er vigtigt at komme overimplementering af EU-reglerne til livs. Det vil samtidig synliggøre de mange gevinster, som EU-medlemskabet giver dansk erhvervsliv.   

Fremtidssikret lovgivning
Ny digital teknologi og innovative forretningsmodeller rummer store potentialer og vinder løbende frem. Men skal vi nå i mål med digitalisering, så er det afgørende, at lovgivningen ikke modarbejder den drivkraft, som digitalisering rummer. Det sker gennem forældede krav til processer, for mange manuelle skøn eller ved unødigt komplekse regler, som fungerer som en barriere for udviklingen. DI er derfor i løbende dialog med danske og europæiske myndigheder om vigtigheden af en innovationsvenlig og fremtidssikret lovgivning. 

Hit med bøvlet

Vi arbejder løbende på at rydde besværlige procedurer og fordyrende regler af vejen. Et eksempel er DI’s forslag om, at virksomheder skal kunne nøjes med at udarbejde deres årsrapport på engelsk, som har banet vej for, at danske virksomheder ikke længere behøver at lave flere sprogudgaver af samme årsrapport. Et andet eksempel på bøvl er, hvis din virksomhed står overfor en omkodning af regnskabssystemet, for at leve op til forskellige formkrav mellem forskellige myndigheder.

Kontakt Claudia Westh Lonning på 3377 3214 eller clwl@di.dk, hvis din virksomhed oplever komplekse regler eller procedurer. Så vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at få ryddet dem ad vejen.

Kim Haggren

Kim Haggren

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3449
  • Mobil +45 2124 4608
  • E-mail kih@di.dk