DI Mener:

Regelforenkling

Det skal være enkelt og effektivt at drive virksomhed i Danmark. DI arbejder på at reducere erhvervslivets byrder ved at fjerne unødige regler og krav.

Danske virksomheder bruger hvert år tid, der svarer til 29 mia. kr., på at efterleve unødige regler og administrative krav. Derfor arbejder DI aktivt og systematisk på at reducere erhvervslivets byrder bl.a. gennem Virksomhedsforum for enklere regler, EU-Implementeringsrådet og REFIT-platformen.

DI arbejder samtidig på at bidrage til regeringens ambitiøse målsætninger om at nedbringe de administrative og erhvervsøkonomiske byrder for erhvervslivet og arbejder aktivt for at bidrage til at nå målet. Regeringen vil bl.a. lette erhvervslivets byrder fra regulering med 4 mia. kr. fra 2015-2020 og i alt 6 mia. kr. frem mod 2025.

Der skal selvfølgelig være regler for virksomhederne. Men unødigt bøvlede regler og administration skal væk. Det fratager værdifulde ressourcer fra virksomhederne, som i stedet kan bruges på at drive og udvikle forretningen.

Derfor arbejder DI gennem ”Virksomhedsforum for enklere regler” for at fjerne utidssvarende danske regler og administration. Det styrker virksomhedernes konkurrenceevne, at de kan bruge mindre tid og færre penge på at leve op til reglerne.

Nej til overimplementering af regler

Gennem Implementeringsrådet arbejder DI for, at danske virksomheder ikke pålægges strengere krav end virksomheder i andre EU-lande. Det skal være med til at styrke de danske virksomheders internationale konkurrenceevne, og dermed gøre det mere attraktivt at investere i danske virksomheder. Det er vigtigt at komme overimplementering af EU-reglerne til livs. Det vil samtidigt synliggøre de mange gevinster, som EU-medlemskabet giver dansk erhvervsliv.   Det er først når et forslag om regelforenkling bliver implementeret, at virksomhederne oplever en reel lettelse i hverdagen. DI har derfor fokus på, at godkendte forslag skal implementeres hurtigt, så de positive effekter af arbejdet også kommer virksomhederne til gode.

DI har - i samarbejde med den danske regering og andre aktører - siden 2013 arbejdet for at få etableret et europæisk regelforenklingsforum med inspiration fra det danske Virksomhedsforum for enklere regler. Denne indsats bar frugt, da EU-Kommissionen i 2015 lancerede REFIT-platformen. Den giver mulighed for at pege på unødige byrder og krav afledt af EU-regulering.

Dorte Gram Nybroe

Chef for SMV & Iværksætteri

  • Direkte +45 3377 3769
  • Mobil +45 2968 5962
  • E-mail dgny@di.dk