DI Mener:

Et skattesystem, der understøtter den grønne omstilling

DI arbejder for en omlægning af skattesystemet, der skal understøtte målet om at reducere Danmarks historiske CO2-udslip med 70 pct. i 2030. Det kræver, at vi gør det dyrere at udlede CO2 og billigere at vælge grønne løsninger. Derfor foreslår DI en omfattende skattereform og en fortsat omlægning af bilafgifterne, så de understøtter en hurtigere elektrificering.

DI foreslår følgende tiltag:

  • Den danske CO2-afgift kobles til kvoteprisen i EU’s CO2-kvotesystem (ETS). Det medfører en markant stigning i CO2-afgiften, som i DI's model forventeligt vil udgøre 800-900 kr./ton CO2 i 2030.
  • Den eksisterende dobbeltregulering i varmesektoren fjernes, så al CO2-udledning i Danmark beskattes med en høj ensartet afgift eller kvotepris.
  • Erhvervslivets rumvarmeafgift afskaffes.
  • CO2- og energiafgiften på ledningsført biogas fjernes, så virksomheder belønnes for at udskifte naturgassen med CO2-neutral biogas.
  • Beskatningen af motorbrændstoffer omlægges, så CO2-beskatningen fylder mere, og den samlede afgift på diesel stiger med ca. 40 øre/l. Dette skal bl.a. erstatte den vedtagne kilometerbaserede afgift på lastbiler.
  • Erhvervslivets elafgifter ensartes, så alle virksomheder – også kulturelle og lønsumspligtige virksomheder – betaler den samme lave elafgift til proces.
  • Der skabes større tilskyndelse til at købe elbiler, når bilafgifterne evalueres i 2025.

Analyser

Jacob Bræstrup

Jacob Bræstrup

Skattepolitisk chef

  • Direkte +45 3377 3426
  • Mobil +45 2020 3232
  • E-mail jcb@di.dk