DI Mener:

Et skattesystem, der fremmer adgangen til kapital og sikrer næste generation af vindervirksomheder

Danmark skal have en selskabsskat, der er konkurrencedygtig med andre lande. Vi har samtidig brug for en ambitiøs reform, af den måde kapitalindkomst bliver beskattet  på.

Skal vi stimulere investeringer i danske virksomheder, er det nødvendigt at se på de regler, der påvirker virksomheder og investorer, når den beslutning skal tages. Det gælder uanset, om investeringer foretages fra Danmark eller fra udlandet. DI foreslår, at:

 • Gennemføre DI’s Iværksætterpolitik, herunder bedre adgang til risikovillig kapital og mulighed for, at de mindste virksomheder kan udskyde selskabsskattebetalingen, så længe de ikke udbetaler udbytte.
 • Virksomheder, der generationsskiftes med skattemæssig succession, skal have retskrav på en skematisk værdiopgørelse, et "forsigtighedsnedslag" (i beskatningsgrundlaget) og adgang til fuld passivpost (der skal ikke betales arveafgift af den udskudte avanceskat).
 • Der skal indgås en aftale om en konkurrencedygtig selskabsskat.
 • FoU-fradraget skal permanent hæves til 130 pct., og FoU-skattekreditterne skal styrkes tilsvarende.
 • Begrænsningen på at udnytte fremførte underskud skal udfases.
 • Afskrivningsreglerne skal være retvisende.
 • Virksomheder skal gives fradrag for eksterne omkostninger ved udvidelse og omstrukturering.
 • Loftet over selskabers fradrag for høje lønninger (fra 2023) skal afskaffes.
 • Lagerbeskatning af udlejningsejendomme (fra 2023) skal udformes, så den ikke dræner virksomhederne for likviditet.
 • Kildeskat på udbytter til institutionelle investorer skal afskaffes.
 • Der skal indføres en konsolideret kapitalbeskatning med maksimalt 30 pct. flad skat på positiv nettokapitalindkomst og fladt rentefradrag på 25 pct. (med hovedaktionærmodel for høj unoteret aktieindkomst).

Analyser

Jacob Bræstrup

Jacob Bræstrup

Skattepolitisk chef

 • Direkte +45 3377 3426
 • Mobil +45 2020 3232
 • E-mail jcb@di.dk