DI Mener:

Skatten på investeringer og virksomheders adgang til kapital

Danmark skal have en selskabsskat, der er konkurrencedygtig med andre lande. Vi har samtidig brug for en ambitiøs reform af den måde, som vi beskatter kapital på.

Danmark er en lille åben økonomi, og er derfor dybt afhængig af, at både danske og udenlandske personer og virksomheder vælger at investere hér frem for i andre lande. Her spiller selskabsskatten – der er en skat på afkastet af investeringer i danske virksomheder - en vigtig rolle.

Hvis ikke selskabsskatten er konkurrencedygtig, vælger investorerne andre lande end Danmark. Færre investeringer i Danmark betyder mindre kapital. Det vil også gøre den danske produktivitet lavere. Mere end halvdelen af regningen for den tabte produktivitet havner hos lønmodtagerne i form af lavere realløn.

Derfor er der brug for en gradvis nedsættelse af selskabsskatten i Danmark. DI mener, at selskabsskatten den ikke skal være højere end gennemsnittet af de øvrige mindre lande i det indre marked og skal ligge under hver af de fem største lande.

For at give virksomhederne adgang til mere finansiering og sikre en større andel til de små virksomheder, skal kapital- og aktieindkomst gøres til én simpel flad skat på maksimalt 32,9 procent. Det vil gøre det mere attraktivt for danskere at investere, og fjerne diskriminationen af investeringer i de mere usikre små virksomheder.

Bred aftale skal sikre konkurrencedygtig selskabsskab

OECD har slået fast, at lettelser af selskabsskatten er den mest effektive måde at øge væksten på. Det er en af årsagerne til, at landene i EU’s indre marked har sænket selskabsskatten med i gennemsnit femten procentpoint de sidste tyve år.

Danmark bør indgå en bred politisk aftale med en række minimumskriterier, som den danske selskabsskat skal følge. Det skal forpligte den til enhver tid siddende regering til at sænke satsen, hvis Danmark er ude af trit med udviklingen. Dermed kan investorer og virksomheder trygt investere i Danmark, velvidende at investeringerne forbliver konkurrencedygtige.

Derudover er der brug for at forbedre vilkårene for fri opsparing, så det bliver lettere for særligt de små virksomheder at opnå finansiering. I dag er det mindre fordelagtigt for danskere at investere i små virksomheder med mere usikre afkast end i de store virksomheder, som leverer mere stabile afkast.

Jacob Bræstrup

Skattepolitisk chef

  • Direkte +45 3377 3426
  • Mobil +45 2020 3232
  • E-mail jcb@di.dk