DI Mener:

Lavere skatter på lønindkomst og forbrug

Skatten på den sidst tjente lønkrone skal sænkes markant, og der skal ryddes op i junglen af forbrugsafgifter.

Over de seneste tre årtier har skiftende regeringer gennemført en række personskattereformer, som har forbedret tilskyndelsen til at yde en ekstra indsats på arbejdsmarkedet: Flere danskere møder i dag en konkurrencedygtig marginalskat på deres lønindkomst. Samtidig er værdien af denne løn – når den bruges i butikkerne – blevet forbedret via udvalgte punktafgiftslettelser og -saneringer. På begge områder er der dog behov for yderligere initiativer. Derfor foreslår DI, at:

  • Skatten på den sidst tjente krone sænkes yderligere (lavere topskat, samme topskat i hele landet, højere topskattegrænse og højere loft over beskæftigelsesfradraget).
  • Reglerne vedrørende personbeskatning og fradrag simplificeres og automatiseres yderligere (automatisk pendlerfradrag, simplere boligjobordning, skematisk beskatning af firmabil mv.).
  • Der gennemføres en markant sanering af punktafgifter.
  • Den grønne check afskaffes som led i finansiering af lavere afgifter på husholdningerne.

Analyser

Jacob Bræstrup

Jacob Bræstrup

Skattepolitisk chef

  • Direkte +45 3377 3426
  • Mobil +45 2020 3232
  • E-mail jcb@di.dk