DI Mener:

Skat på lønindkomst og forbrug

Skatten på den sidst tjente lønkrone er afgørende for gevinsten ved at yde en ekstra indsats på arbejdsmarkedet. Derfor bør skatten af den sidst tjente krone sættes ned på maksimalt 40 pct.

Den danske marginalskat for både lav- og mellem­­indkomst­­grupper er løbende blevet nedbragt til et internationalt konkurrence­dygtigt niveau. Det samme kan desværre ikke siges om højtlønnet arbejdskraft, der som konsekvens af topskatten fortsat rammes af én af verdens højeste marginalskatter.

Top­skatten reducerer arbejdsudbuddet hos den gruppe på arbejdsmarkedet, der er blandt de mest produktive og mest mobile. Derved øger topskatten også risikoen for hjerneflugt og hæmmer danske virksomheders evne til at tiltrække og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.

Skatten på den sidst tjente lønkrone (marginalskatten) er afgørende for gevinsten ved at yde en ekstra indsats på arbejdsmarkedet – og dermed for både beskæftigelsen og produktiviteten.

DI mener, at skatten af den sidst tjente krone skal sættes ned ved at afvikle topskatten og afskaffe loftet over beskæftigelsesfradraget.

Forbrugerne skal rammes af færre og lavere afgifter

Der skal være færre og lavere forbrugsafgifter til gavn for både forbrugere og virksomheder. Det kræver, at man sanerer og sænker afgifterne på de varer, som er mest påvirkede af grænsehandel. DI foreslår at lempe for i alt 2,1 mia. kr.

Derudover bør registreringsafgiften på biler afvikles og erstattes med en løbende ejerafgift baseret på bilens tekniske kriterier, f.eks. vægt og CO2-udledning.

Forbrugsafgifter er, ligesom høje indkomstskatter, med til at mindske gevinsten ved at yde en ekstra indsats på arbejdsmarkedet. Dermed svækker de arbejdsudbuddet og er med til at drive lønniveauet i vejret. Især de mange punkt­afgifter på varer som f.eks. slik og chokolade er skadelige, fordi de øger grænsehandlen og flytter økonomisk aktivitet fra Danmark til udlandet til skade for danske virksomheder og statskassen. Desuden giver de anledning til et administrativt bøvl, der i mange tilfælde ikke står mål med indtægten.

Den høje danske bilbeskatning udgør også en særlig udfordring. Trods reduktioner af registrerings­afgiften i både 2016 og 2017 beskatter Danmark fortsat privatbilisme alt for højt i forhold til bilkørsels negative påvirkning på miljø, ulykker, veje osv.

En afvikling af registreringsafgiften til fordel for en løbende, teknisk baseret ejerafgift vil fremme en nyere, sikrere og mere miljøvenlig bilpark.

Jacob Bræstrup

Skattepolitisk chef

  • Direkte +45 3377 3426
  • Mobil +45 2020 3232
  • E-mail jcb@di.dk