DI Mener:

En stærk og innovativ sundhedsindustri

Sundhedsindustrien er en vigtig vækstmotor for dansk økonomi.

Den danske sundhedsindustri fylder mere i dansk eksport end nogensinde før. Sundhedsindustrien står for 17 pct. af den samlede danske vareeksport og virksomhederne i sundhedsindustrien eksporterer for næsten 110 mia. kr. årligt.

Samtidigt er sundhedsindustrien drivkraft for udviklingen af løsninger, der dagligt er med til at redde liv og øge livskvaliteten for tusindvis af borgere. Derfor mener DI, at det er i Danmarks interesse, at vi fortsat har en sundhedsindustri i vækst.

Sundhedsindustrien er en industri, der er afhængig af gode betingelser for forskning, adgangen til den rette arbejdskraft, samarbejde med et sammenhængende offentligt sundhedsvæsen samt gode internationale afsætningsmuligheder. 

Forskning skal have høj prioritet

For at sikre gode grundvilkår mener DI, at der er brug for at sætte ind på en række områder.

Det er først og fremmest nødvendigt med et højt investeringsniveau i sundhedsforskning, for at sundhedsindustrien fortsat kan vokse og levere nye behandlingsmuligheder til patienter verden over.

Et område med stort forskningsmæssigt potentiale er Danmarks sundheds- og registerdata. Derfor bør der være bedre adgang til data for både offentlige og privatansatte forskere, samtidigt med at forskningsrelationer og samarbejde om klinisk forskning, generelt, bør understøttes og udvikles.

Adgang til tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft

Den danske sundhedsindustri er højt specialiseret og afhængig af højt kvalificeret arbejdskraft. Det kræver uddannelser i verdensklasse. Og det kræver, at Danmark kan tiltrække kompetente medarbejdere fra udlandet uden at virksomheder og medarbejdere drukner i papirarbejde. På uddannelsesområdet er det essentielt at tage højde for, at uddannelserne også efterspørges i den private sundhedsindustri.

Flere udbud og færre barrierer

Et tredje område, hvor der skal sættes ind, er udbud. Regionerne og kommunerne udgør et væsentligt hjemmemarked, der giver virksomhederne omsætning og er et springbræt for øget eksport. Der bør derfor gennemføres flere udbud, der giver sundhedsindustrien mulighed for at byde ind med de mest innovative produkter.

Sundhedsindustrien er i høj grad afhængig af eksport. Desværre møder virksomheder på eksportmarkedet ofte tekniske handelsbarrierer, f.eks. forskellige krav til godkendelse af produkter. Markedsvilkårene på internationale markeder skal derfor forbedres. Endvidere bør regeringen holde EU-kommissionen fast på ambitiøse målsætninger for sundhedsindustriens handelsaftaleforhandlinger.

Mie Rasbech

Sundhedspolitisk chef

  • Direkte +45 3377 3936
  • Mobil +45 2892 4410
  • E-mail mras@di.dk