17.06.19 Sundhed Nyheder

Sundhed var på alles læber under Folkemødet i Allinge

Sundhed var et varmt samtaleemne til debatterne under Folkemødet 2019, og igen i år var DI repræsenteret. På sundhedsområdet blev blandt andet den digitale udvikling på sundhedsområdet, kunstig intelligens og etiske dilemmaer diskuteret livligt.

DI var til stede under Folkemødet på Bornholm den 13.-16. juni 2019 og afholdt blandt andet tre velbesøgte og interessante arrangementer på sundhedsområdet. 

Foto: Joshua Gross

DI stillede skarpt på, hvordan nye digitale løsninger kan bidrage til bedre sundhed for danskerne. I Klostergaarden var der stor opbakning til, at sundhedsteknologi skal være med til at udvikle fremtidens sundhedsvæsen blandt andet gennem ambitiøse offentlig-private samarbejder.

Vi skal udnytte de teknologiske muligheder ved at lave partnerskaber med hinanden på tværs. Lars Frelle-Petersen, Medlemsdirektør

I samarbejde med Sundhedsparlamentet af Lægemiddelstyrelsen bød DI op til diskussion om de muligheder kunstig intelligens kan skabe i sundhedsvæsenet. Der blev desuden sat spørgsmålstegn ved, hvor grænsen går ved brug af nye teknologiske muligheder. Under debatten blev det gjort klart, at anvendelse af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet ikke skal overtage lægens rolle, men i stedet integreres som en aktiv medspiller.

Mette Boie Steffensen
Skrevet af:

Mette Boie Steffensen