18.09.18 DI Mener Nyheder

Der er fart på udviklingen af digitale sundhedsløsninger

Den 12. september 2018 inviterede DI til Sundhedsindustriens Dag. Fokus var digitalisering og de nye muligheder, som digitaliseringen  kan skabe for sundhedsvæsenet, patienter og sundhedsindustrien.

Statsministeren indledte dagen med at gøre det klart, at regeringen bakker op om sundhedsindustrien. Lars Løkke Rasmussen lagde vægt på, at regeringen med den kommende sundhedsreform fortsat vil have fokus på udviklingen af sundhedsområdet.

Dagen gav også et nuanceret billede af de muligheder, digitaliseringen giver på sundhedsområdet. Det blev tydeligt, at der allerede er fuld fart på udviklingen af digitale sundhedsløsninger - både i de mindre iværksættervirksomheder og i den etablerede del af sundhedsindustrien.

Foto:Signe Daugaard

Formand for Danske Regioner Stephanie Lose gjorde det også klart, at regionerne ser et stort potentiale i nye digitale løsninger, der ifølge formanden kan være med til at gøre behandlingen nemmere for borgeren og samtidig øge behandlingskvaliteten. Stephanie Lose fremhævede vigtigheden i, at regionerne samarbejder med industrien om at udnytte de digitale muligheder til fulde.

I regionerne kender vi udfordringerne, og i industrien har I indgående viden om de teknologiske muligheder. Sammen finder vi de bedste løsninger for borgerne – som samtidig har et eksportpotentiale for jer som virksomheder. Formand for Danske Regioner Stephanie Lose
Foto:Signe Daugaard

Eksporten af sundhedsprodukter har ifølge DI's eksportanalyse i 2017 rundet 110 mia. kr. årligt. Under de rette rammer er der potentiale for at skabe Danmarks største eksporterhverv. En af forudsætningerne for at nå dertil er at udnytte digitaliseringens muligheder, så virksomhederne fortsat kan levere produkter af høj kvalitet til patienter i hele verden.

Det kræver politisk opmærksomhed og handling, hvis potentialerne skal udnyttes til fulde. Derfor arbejder DI for, at der fortsat er et tillidsfuldt offentlig-privat samarbejde om udviklingen af sundhedsområdet, og at adgangen til danske sundhedsdata styrkes for offentlige og privatansatte forskere, så det kan understøtte udviklingen af sundhedsteknologiske behandlingsmuligheder.

DI vil gerne takke alle, der deltog, for en udbytterig og spændende formiddag!

Foto:Signe Daugaard