18.08.20 Sundhed Nyheder

Genstartteam for life science- og biotekindustrien

Regeringen og en række af Folketingets partier har besluttet, at afsætte 500 mio. kr. i 2020 til en samlet eksportpakke, som skal hjælpe med genopretningen af centrale brancher i det danske erhvervsliv efter COVID-19. Eksportpakken skal forhandles på baggrund af forslag fra otte genstartteams som nedsættes for udvalgte eksportsektorer, der enten er særligt hårdt ramte af COVID-19 eller udgør danske styrkepositioner. Life science-sektoren er med en årlig eksport på 140 milliarder kroner en af de udvalgte sektorer.

I dag afholdt Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet det første møde i regeringens genstartteam for life science og biotek. Her drøftede virksomheder, interesse-, erhvervs- og lønmodtagerorganisationer mulighederne for at styrke eksporten for danske virksomheder i forbindelse med COVID-19 situationen.

DI er positive over for initiativet og sidder sammen med en række medlemsvirksomheder med i teamet. Det er DI Life Science’ ambition, at arbejdet, foruden at belyse initiativer, der kan hjælpe branchen på den korte bane, samtidig skal udgøre startskuddet til en ambitiøs vækststrategi for hele life science-industrien.

I en artikel på Altinget.dk hilser DI’s vicedirektør Henriette Søltoft det nye genstartsteam for life science og biotek velkommen: "Coronakrisen har været en mavepuster for erhvervslivet og udgør fortsat en alvorlig trussel for eksporten. Derfor er det afgørende vigtigt, at se på, hvordan vi kan understøtte life science-industrien, som er en af Danmarks vigtigste erhvervsmæssige styrkepositioner," siger hun.  

DI Life Science’s arbejde i vækstteamet vil tage udgangspunkt i vores to nye udspil: ”Eksporten er vejen ud af Corona-krisen – 20 konkrete forslag til at styrke dansk eksport” og ”Tilbage på sporet efter COVID-19: Life science-industriens syv bud på , hvordan vi lykkes”. Begge udspil er udarbejdet i tæt samarbejde med DI’s Udvalg for Life Science.

 

Henriette Søltoft

Henriette Søltoft

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3654
  • Mobil +45 2088 3919
  • E-mail hes@di.dk

Relateret indhold