DI Mener

Life science-industrien kan hjælpe Danmark tilbage på sporet efter COVID-19

DI Life Science anbefaler syv konkrete initiativer, der kan bidrage til at få sundhedsvæsenet, life science-industrien og dansk økonomi tilbage på sporet efter COVID-19.

Life science-industrien er en af de vigtigste hjørnesten i dansk økonomi. Med en eksport på mere end 140 mia. kr. i 2019 er industrien et af landets største eksporterhverv.

Life science-industrien kan derfor bidrage væsentligt til at få Danmark tilbage på sporet efter COVID-19. Det gælder både for sundhedsvæsenet og for dansk økonomi. Der er dog behov for politisk opbakning, endnu bedre rammer og en tættere dialog med myndigheder, sundhedsvæsen og beslutningstagere.

DI lancerer derfor et oplæg med en opfordring til at iværksætte syv konkrete initiativer, der kan styrke life science-området markant og dermed bidrage til at få genoprejst Danmark efter COVID-19.

De syv initiativer er:  

  • En national strategi for bedre brug af sundhedsdata
  • National indsats for healthtech og nye innovative teknologier
  • Forøget kapacitet til effektiv godkendelse af medicinsk udstyr
  • Værdibaserede indkøb som bærende princip i sundhedsvæsenet  
  • Styrkede rammer for udvikling af klimaløsninger
  • Stærk klynge for life science og velfærdsteknologi
  • Stærke resultater gennem partnerskaber på tværs
     

DI vil samtidig fortsætte arbejdet for, at virksomhedernes fradrag for forskning og udvikling permanent hæves til 130 procent og at loftet fjernes.

Lad os hjælpe life science-industrien med at hjælpe Danmark!

Jens Peter Bjerg
Skrevet af:

Jens Peter Bjerg

Relateret