DI Mener:

Transport

Mennesker og varer skal kunne flyttes hurtigt og let – både rundt i Danmark og over landegrænser. Det giver den enkelte dansker større frihed, og det giver virksomhederne bedre muligheder for at skabe vækst og job.

Når trafikken glider og transportvirksomhederne har gode rammer, kan virksomhederne modtage og levere varer hurtigere og til aftalt tid. De kan også tiltrække medarbejdere fra et større geografisk område, fordi danskerne kan bevæge sig længere og mere frit - både som pendlere og i deres fritid.

Kort sagt: Mobilitet spiller en afgørende rolle for vækst og jobskabelse i Danmark. Mennesker og varer skal let kunne komme rundt i hele Danmark – og til og fra udlandet.

Derfor arbejder DI for, at Danmarks infrastruktur – veje, tog- og busforbindelser, havne og lufthavne – skal hænge sammen og fungere effektivt for danskere og virksomheder over hele landet. Og vi arbejder for at give alle virksomheder og borgere adgang til gode transportløsninger – fra søfart og godstransport over post og pakkekørsel til taxa, busser, togdrift og fly.

Det kræver, at politikerne giver transportbranchen de bedste rammer for at servicere både virksomheder og privatpersoner.

DI arbejder bl.a. med følgende konkrete sager:

  • EU’s regler for vejgodstransport:

Godstransport på tværs af landegrænser er en vigtig del af det indre marked. Cabotagekørsel er en naturlig del af en velfungerende og ressourceeffektiv international godstransport, men reglerne skal være lettere at forstå for vognmændene og nemmere at kontrollere for politiet. EU’s regler for udstationering bør ikke gælde for international transport, fordi de lægger en stor administrativ byrde på virksomhederne. Regler for chaufførers køre- og hviletid skal være mere fleksible, så de giver sikkerhed på vejene uden at begrænse produktiviteten.

  • Post og godstransport

Danmark skal have en velfungerende postløsning, der sikrer levering af breve i Danmark og til og fra udlandet. Varetagelsen af postområdet må ikke gå ud over markedet for pakker og logistik. Private aktører skal ikke konkurrere mod statslige midler.

  • Bedre kollektiv transport

Den kollektive persontransport med bus og tog er afgørende for, at danskerne kan komme til og fra arbejde, og den er med til at begrænse trængslen på vejene. DI arbejder for en national strategi for kollektiv transport, der skal sikre bedre sammenhæng mellem de forskellige transportformer og på tværs mellem de forskellige trafikselskaber. DI arbejder desuden for øget udbud af togdriften i Danmark. Det er vigtigt, fordi jernbanen skal levere endnu mere og bedre mobilitet for de offentlige midler, Danmark investerer i togdrift.

  • Opfølgning på luftfartsstrategi

DI arbejder for en konkret opfølgning af regeringens luftfartsstrategi, der har som mål at øge Danmarks nationale og internationale tilgængelighed. Tilgængelighed er helt centralt for Danmarks økonomi. I den videre opfølgning er der bl.a. behov for bedre vilkår for pilotuddannelsen i Danmark, og de administrative byrder i forhold til f.eks. krav om kontantbetaling på danske fly. DI arbejder desuden for at styrke luftfartsbranchen i Danmark, herunder mere lige konkurrenceforhold internt i EU og i forhold til luftfartsselskaber uden for EU.

  • En effektiv havnesektor

Havneloven skal sætte klare rammer, så private virksomheder ikke skal konkurrere med offentlige havne. Og DI følger op på den nye planlov fra 1. juni, der skal sikre, at kommunerne tager større hensyn til produktions-, transport- og logistikvirksomheder i lokalplanlægningen.

  • Moderne taxilovgivning

Folketinget behandler forslag til modernisering af taxilovgivningen. DI har længe arbejdet for en modernisering af taxilovgivningen og følger lovprocessen tæt.

Michael Svane

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4652
  • Mobil +45 4036 1348
  • E-mail misv@di.dk