23.04.18 DI Mener Nyheder

6 anbefalinger til en mere agil og strømlinet turismefremmeindsats

I lørdags d.21. april blev Det Nationale Turismeforums anbefalinger til en styrket turismefremmeindsats offentliggjort.

De seks anbefalinger og den bagvedliggende kortlægning af turismefremmeindsatsen kan læses her

DI har gennem længere tid arbejdet for at få styrket turismefremmeindsatsen, da den nuværende organisering på en række områder har ført til uhensigtsmæssigheder, ligesom der er behov for at skabe et mere robust og fremtidssikret setup. Med BREXIT vil de i forvejen få EU-midler, som i dag bliver investeret i turismen, blive endnu færre i de kommende år.

DI arbejder derfor for et mere agilt og strømlinet system, så flest mulige midler kommer turisterhvervet til gode.

To niveauer i dansk turisme

Det Nationale Turismeforum lægger blandt andet op til, at turismeindsatsen samles på to niveauer (Et destinationsniveau og et landsdækkende setup).

På lokalt niveau anbefales det, at den igangværende proces, hvor turismefremmeindsatsen samles i en række tværkommunale destinationsselskaber, fortsætter. Flere steder er denne proces allerede godt i gang og vil derfor ikke medføre nævneværdige ændringer. Eksempelvis har der i Syddanmark allerede i en del år været et arbejde i gang med at samle turismeindsatsen i nogle større og mere slagkraftige destinationsselskaber.

Nationalt er det et forslag om, at de landsdækkende initiativer samles i et koncernlignende setup for at sikre en bedre koordination og ikke mindst et mere agilt setup, så man hurtigere kan sætte nye indsatser i gang. Det skal altså også fremadrettet være et landsdækkende setup, der skal understøtte kyst- og naturturismen, storbyturismen og mødeturismen.

Styrk den digitale turistinformation

Det Nationale Turismeforum anbefaler endvidere, at de cirka 160 mio. kr., som kommunerne i dag bruger på turistinformation herunder driften af turistkontorer og –foreninger, i endnu højere grad rettes mod digitale løsninger.

Den videre proces

Anbefalingerne fra Det Nationale Turismeforum indgår nu i det videre arbejde om en generel forenkling af hele erhvervsfremmesystemet. DI vil i den forbindelse arbejde for at sikre, at de nuværende 650 mio. kr. til turismefremme fastholdes.

Sune K. Jensen

Sune K. Jensen

Chef for DI Turisme og oplevelsesøkonomi

  • Direkte +45 3377 3923
  • Mobil +45 2949 4624
  • E-mail skj@di.dk