23.04.18 DI Mener Nyheder

HR-formiddagsseminar d. 15. maj 2018: Nye regler for praktik-AUB

DI sætte fokus på det højaktuelle emne praktik-AUB, og der vil også være et indlæg om AMU-efteruddannelser.

Medio maj 2018 sætter Turisme og Oplevelsesøkonomi hos DI fokus på praktikpladser (AUB) og efteruddannelser (AMU). Du er inviteret med til dette formiddagsseminar, da adgang til kvalificerede medarbejdere er afgørende for turisterhvervets fortsatte udvikling og vækst. Det handler bl.a. om at skaffe flere kvalificerede faglærte, og derfor også om at flere vælger en erhvervsuddannelse, og som en naturlig konsekvens heraf skal der være en praktikplads til dem.

Med trepartsaftalen fra august 2016 har arbejdsgiverne forpligtet sig til at oprette 10.000 flere praktikpladser end i 2016 og allerede i år 2.100 flere praktikpladser end i 2016. De skal synliggøres på www.praktikpladsen.dk.

Som et element til at styrke virksomhedernes indsats med at oprette flere praktikpladser er der fra den 1. januar 2018 indført en ny omfordelingsordning, Praktikplads-AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag er ansvarlig for administration af ordningen, og de omfordeler midlerne. I april sender de mere information herom.

Det er derfor højaktuelt, at høre mere om Praktikplads-AUB, og du får samtidig mulighed for at høre mere om AMU-efteruddannelser.

Program:

 • Kl. 09.00-09.15:
  Velkomst v. fagleder Sune K. Jensen, Turisme & Oplevelsesøkonomi, DI 

 • Kl. 09.15-10.15:
  AUB særligt om lærlingeproblematikken
  v. seniorkonsulent Inge Steen Mikkelsen, Erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser, DI                   
 • Kl. 10.15-10.30:
  Kort kaffepause
 • Kl. 10.30-11.30:
  Efteruddannelse særligt om, hvordan I kan benytte AMU v. chefkonsulent Christine Bernt Henriksen, Erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser, DI
 • Kl. 11.30-12.00:
  Spørgsmål og tak for i dag v. fagleder Sune K. Jensen

Praktisk info

Dato: Tirsdag d. 15/5 2018

 

Tid: Kl. 09.00-12.00 

 

Sted: Dansk Industri, Ambition 3