11.10.18 DI Mener Nyheder

DI: Tabte overnatninger opvejes af merforbrug per turist

Danmarks Statistik har netop offentliggjort overnatningstallene for sommermånederne juni, juli og august. De er faldet 0,3 procent, hvilket svarer til 75.000 overnatninger. Til gengæld viser friske tal fra VisitDenmark, at turisterne døgnforbrug er steget fra 616 kr. i 2014 til 971 kr. i 2017 til gavn for både den lokale og nationale økonomi i Danmark.

- Det viser sig, at det vi taber på gyngerne, vinder vi til gengæld på karrusellerne – altså i overført betydning, siger sekretariatsleder Sune Jensen, DI for Turisme og Oplevelsesøkonomi. Han uddyber:

”Generelt har Danmark tabt markedsandele til vores nabolande, og ser vi på f.eks. Sverige og Holland har de i samme periode oplevet næsten dobbelt så høj vækst i antallet af udenlandske overnatninger som Danmark. Også Norge og Tyskland oplever større vækst end Danmark, så vi kan absolut gøre det bedre”.

Tyske sommertal ramt af tidspunkt for tysk sommerferie

Set på hele året har Danmark de første otte måneder af året oplevet Danmark en vækst i antallet af overnatninger på 2,3 pct. ifølge de seneste overnatningstal fra Danmarks Statistik. Væksten er især trukket af tyske turister, som har overnattet 2,7 pct. flere gange i Danmark sammenlignet med sidste år.

- At det gode vejr ikke har kastet flere overnatninger af sig skyldes bl.a. den tyske feriekalender, hvor de nordlige delstater har haft ferie samtidig i juli, uddyber Sune Jensen.

I Holland viser de foreløbige tal en vækst i antallet af tyske overnatninger på 10 pct., og det skyldes bl.a. at de formår at tiltrække tyske turister fra den folkerige tyske delstat Nordrhein Westfalen.

- Tallene viser, at det vigtigt at vi fastholder arbejdet med at bearbejde hele det tyske marked og ikke kun de nordlige delstater, som vi allerede har godt fat i, siger han.

Udenlandske erhvervsturisters forbrug vokser

Den nye analyse fra VisitDenmark viser, at ferieformen har en stor indflydelse på, hvor stort et dagligt forbrug en turist har. Således har storby- og erhvervsturisterne på hotel typisk et højere døgnforbrug end kystturisterne i feriehuse og på campingpladser.

- I DI glæder vi os over tallene fra VisitDanmark, der viser, at de seneste års arbejde med synliggøre de forskellige tilbud over for turisterne er lykkedes, og de bruger nu flere penge, mens de er i Danmark, siger Sune Jensen.

Turisterhvervet formår således at skabe større værdi per turist bl.a. fordi, der er blevet udviklet en række attraktive helhedsoplevelser, hvilket har stimuleret lysten til at bruge penge på de mange tilbud i Danmark.

- Den største vækst i forbruget oplever vi hos de udenlandske kystturister og de udenlandske erhvervsturister. For begge grupper er der tale om, at vi oplever et stigende forbrug på tværs af de forskellige forbrugsposter som mad, drikke, shopping og det at spise ude, uddyber Sune Jensen.

Skrevet af:

Liv Thøger-Aldahl