08.06.18 DI Mener Nyheder

DI: Turismeplan for Vestkysten er fantastisk nybrud

I dag har de 11 jyske kommuner langs Vestkysten, de 3 regioner i Vestdanmark, Realdania og Dansk Kyst- og Naturturisme præsenteret en samlet udviklingsplan for turismen langs Vestkysten.

- Den nye udviklingsplan er den første af sin slags og et fantastisk nybrud i dansk turisme, siger fagleder for turisme Sune K. Jensen, Dansk Industri. 

Målet med planen er at øge antallet af overnatninger med 23 mio. i 2025 og nå en samlet omsætning i turismen på 22 mia. kr. I planen anbefaler parterne, at man fokuserer og prioriterer indsatsen på 18 særlige feriesteder fremfor at smøre indsatsen tyndt ud over hele Vestkysten. Målet er at skabe nogle attraktive miljøer med et varieret udbud af oplevelser, overnatningsmuligheder og indkøbsmuligheder.

- Udviklingsplanen ligger i god forlængelse af den seneste aftale mellem regeringen og KL om at fokusere og samle den offentlige turismeindsats på 15-25 tværkommunale destinationer. For det danske turismeerhverv er det afgørende, at vi får skabt nogle større og mere slagkraftige destinationer. Det kræves, hvis vi skal formå at tiltrække og fastholde de udenlandske turister, siger Sune K. Jensen.

Et væsentlig mål med udviklingsplanen, udover at lokke flere turister til, er at få turisterne til at bruge flere penge, mens de er langs Vestkysten.

- Det er positivt, at man vil øge omsætningen, men ambitionsniveauet kunne godt have været højere. Vi skal blive endnu bedre til at synliggøre de mange tilbud, som vi allerede har langs Vestkysten, ligesom vi skal udvikle nye tilbud - ikke mindst til de dage, hvor vejret driller, siger Sune K. Jensen.

Behov for tidssvarende overnatningskapacitet

DI er enig i, at et centralt indsatsområde i udviklingsplanen for Vestkysten er, at overnatningskapaciteten skal udvides og udvikles, så arealerne udnyttes bedre.

- Det er vigtigt, at landspolitikerne nu griber bolden og giver kommunerne på Vestkysten og turisterhvervet mulighed for at investere og udvikle tidssvarende overnatningskapacitet. Det betyder, at der skal ses på mulighederne for at opføre flere sommerhuse i forlængelse af eksisterende feriesteder, og at campingpladserne skal have mulighed for at investere i flere og større campinghytter, siger Sune K. Jensen.

De 11 kommuner er: Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder kommuner

Skrevet af:

Liv Thøger-Aldahl