18.07.18 DI Mener Nyheder

Følg med i reform af erhvervsfremme og turismefremme

Begge de to lovforslag er over sommeren sendt i høring, og til efteråret skal de behandles og implementeres. Her er en oversigt over forslagene samt en tidsplan for deres implementering.

Lovforslagene, som skal implementere i den politiske aftale om en modernisering af erhvervsfremme og turismefremme, er nu sendt i høring. Lovforslagene ses nedenfor:

Generelt synes DI, at lovforslagene fornuftige ud. Der er bl.a. i bemærkningerne til lov om erhvervsfremme præciseret, at midlerne, som Erhvervsfremmebestyrelsen skal uddele, også kan gå til markedsføring.

- Der er dog også enkelte steder, hvor der behov for at få præciseret den præcise opgave- og ansvarsfordeling mellem Erhvervsfremmebestyrelsen og Det Nationale Turismeforum, siger Sune K. Jensen, fagchef for turisme og oplevelsesøkonomi i DI.   

Tidsplan for implementeringen

Sommer

Lovudkast for både erhvervsfremme og turismefremme er sendt i høring.

Sensommer / tidlig efterår

Indstilling af medlemmer til den nationale erhvervsfremmebestyrelse og bestyrelserne for de lokale erhvervshuse.

Tidlig efterår

Administration af eksisterende EU-projekter overgår til Erhvervsstyrelsen i Silkeborg.

Oktober

Lovudkast fremsættes i Folketinget.

Efterår

Interim national erhvervsfremmebestyrelse nedsættes og overtager de eksisterende regionale strategier.

Endelige udpegning af medlemmer til erhvervshusenes bestyrelser og den nationale erhvervsfremmebestyrelse herunder den ene turismeplads i den nationale erhvervsfremmebestyrelse.

Udpegning af ekstra medlemmer til Det Nationale Turismeforum.

Frem til december

De regionale vækstfora fortsætter deres arbejde og afvikler i slutningen af året deres aktiviteter.

1. januar

Det nye system træder i kraft.

Starten af 2019

Strategiarbejde, hvor de erhvervshuse kommer med input til den nationale erhvervsfremmebestyrelse. Det vides ikke, hvornår den ny nationale erhvervsfremmestrategi skal træde i kraft.

Hele 2019

Kommunerne vil løbende frem mod 2020 arbejde med at samle deres turismeindsats i tværkommunale turistdestinationer.

Skrevet af:

Liv Thøger