08.06.18 DI Mener Nyheder

Overnatningstal viser behovet for at styrke destinationerne

De seneste overnatningstal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af overnatninger i årets første fire måneder er steget med 2,9 pct.  Væksten er især trukket af de tyske turister, hvor antallet af overnatninger er steget med 5 pct.

- Det er positivt, at vi fastholder den positive udvikling på det tyske marked. Væksten på det tyske marked viser, at de seneste års målrettede bearbejdning af det tyske marked har båret frugt, siger fagleder for turisme Sune K. Jensen, Dansk Industri

Trods væksten taber Danmark dog markedsandele til samtlige af vores nabolande, når man ser på udviklingen i antallet af udenlandske overnatninger. Hvor antallet af udenlandske turister i Danmark er steget med 2,7 pct., så ser vi mere end dobbelt så høje vækstrater i Norge, Sverige og Finland, selv Tyskland oplever en markant højere vækst i antallet af udenlandske turister. Her er antallet af udenlandske turister steget med 4,7 pct.

- Vi skal have styrket destinationerne, og den seneste aftale med regeringen og KL om at samle den lokale turismefremme i 15-25 destinationsselskaber er et vigtigt skridt i retning af at skabe nogle stærke og slagkraftige destinationer, som kan være med til at tiltrække turister til landet, siger Sune K. Jensen, Dansk Industri.

 

 

Skrevet af:

Liv Thøger-Aldahl