27.11.19 DI Mener Nyheder

Turismen skal bidrage til regeringens klimaindsats

Arbejdet i regeringens klimapartnerskaber er i fuld gang. Turismen og oplevelsesøkonomien skal bidrage med forslag til, hvordan vi når regeringens målsætning om, at Danmark skal nedbringe udledning af drivhusgasser med 70 pct. i 2030.

Regeringen præsenterede den 13. november 2019 13 klimapartnerskaber i samarbejde med dansk erhvervsliv.

Adm. direktør Eva Berneke, KMD er valgt til formand for klimapartnerskabet for service, it, rådgivning og turisme. Hun skal frem mod februar 2020 indsamle refleksioner og forslag fra de nævnte brancher, der skal munde ud i en klimahandlingsplan der blandt dækker turismen og oplevelsesøkonomien. Hver sektors klimahandlingsplan forventes at blive vedtaget, når regeringen har landet en klimalov i 2020.

DI bakker op om klimapartnerskaberne, og turist- og oplevelseserhvevet er klar til at tage medansvar for at sikre regeringens ambitiøse klimamål. 

Den 17. december 2019 afholder DI et grønt idelaboratorium i regi af klimapartnerskabet for service, it, rådgivning og turisme. Her har virksomhederne mulighed for få inspiration til, hvordan de kan arbejde med reduktion af drivhusgas, samt levere konkret forslag til klimapartnerskabet. Tilmelding og program for dagen findes her

Turist- og oplevelseserhvervet har allerede fokus på bæredygtighed og den grønne omstilling. I DI ser vi frem til virksomhedernes forslag til reduktion af drivhusgasser i turist- og oplevelseserhvervet, og vi glæder os til at spille erhvervets input ind i partnerskabet. Sune K. Jensen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi

Har du inputs?

Har du forslag til tiltag, der kan reducere turist- og oplevelseserhvervets klimapåvirkning, eller oplever du barrierer for grøn omstilling, som du ønsker, at DI skal bringe videre i partnerskabet? Kontakt venligst chefkonsulent Kenneth Kay jensen, kkje@di.dk.

Kenneth Kay Jensen
Skrevet af:

Kenneth Kay Jensen

Kenneth Kay Jensen

Kenneth Kay Jensen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4748
  • Mobil +45 5213 2344
  • E-mail kkje@di.dk