15.06.19 DI Mener Nyheder

Debat: Danmark skal være foregangsland inden for bæredygtig turisme

Af adm. direktør Lars Liebst, Tivoli A/S, og direktør Tine Roed, Dansk Industri

I 2016 præsenterede den daværende Venstre-regering den første samlede nationale strategi for turisme. Strategien har været med til at sætte en fælles retning for dansk turisme, og vi har de seneste år oplevet en markant vækst i antallet af udenlandske turister. Udviklingen har betydet, at mange af målene i strategien er nået, og det er på tide at genbesøge strategien og se, om vi er ambitiøse nok.

Danmark står allerede stærkt inden for grønne løsninger, og vi er kendt ude i verden som en bæredygtig nation. Det brand bør være en integreret del af vores turisterhverv. I en opdateret og ambitiøs strategi for dansk turisme, bør vi derfor sætte os som mål, at Danmark skal være den mest bæredygtige rejsedestination i Europa.

Vi har et stærkt udgangspunkt i turisterhvervet til at samarbejde med andre erhverv om at udvikle bæredygtige kvalitetsoplevelser. Fremover skal en kvalitetsoplevelse også være en bæredygtig oplevelse. Bæredygtighed er ikke længere bare ”nice to have”, men er en konkurrenceparameter i kampen om at tiltrække de kvalitetsbevidste turister.Turisterne efterspørger ansvarligt ressourceforbrug, grøn energi, reduktion af madspild og andre bæredygtige løsninger på samme måde, som de efterspørger god service og kvalitetsoplevelser. Flere steder i turisterhvervet arbejdes der allerede i dag strategisk med bæredygtighed, som en integreret del af forretningsudviklingen.

Mange virksomheder har i dag fokus på at mindske ressourceforbruget ved eksempelvis at modvirke madspild, udfase engangsplast og mindske energiforbruget. Bæredygtighed er ikke kun sund fornuft i forhold til miljøet og klimaet, men er også god forretning.

Tivoli har eksempelvis udskiftet 100.000 glødepærer og lyskæder med energivenlige LED-pærer, hvilket har været med til at sænke Havens strømforbrug med mere end 1 million kilowatt-timer, og elektriciteten kommer fra CO2-neutrale vindmøller. Ligesom Tivoli har indført et pantsystem på plastikkrus, der har sparet omkring 1,2 millioner engangsbægre. Alle initiativerne er blevet implementeret uden at forringe gæsternes oplevelser.

Vi kan se på de foreløbige tal for energiforbruget i turisterhvervet, at Tivoli ikke er den eneste turistattraktion, der har reduceret sit klimaaftryk. Omsætningen i dansk turisme er fra 2014 til 2017 steget med 28 mia. kr. De foreløbige tal for energiforbruget i turisterhvervet viser, at vi har formået at øge omsætningen uden at øge energiforbruget. Det er en positiv udvikling, men vi skal være endnu mere ambitiøse i de kommende år – ikke kun i forhold til energiforbruget, men også generelt i forhold til vores forbrug af ressourcer, hvis vi skal sikre en robust og bæredygtig udvikling i dansk turisme.

Skal vi i mål med visionen, skal vi et i offentlig og privat samarbejde styrke vores viden om turisters adfærd og færden. Indsigt, der skal bruges til at udvikle nye bæredygtige løsninger.

I Danmark er vi frontløbere inden for grøn energi, vandteknologi og cirkulær økonomi. Det er styrkepositioner, vi skal bruge i dansk turisme, så Danmark bliver den mest bæredygtig destination i Europa.

Kenneth Kay Jensen
Skrevet af:

Kenneth Kay Jensen