21.01.20 DI Mener Nyheder

DI: De higer og søger og ik’ kun i gamle bøger

2 ud af 5 tyske turister, der gæster de danske kyster, var valgt Danmark blandt andet grundet kultur. Tyske kulturturister bruger internettet, når de søger inspiration inden deres ferie langs de danske kyster, men kun halvdelen af de tyske kulturturister søger inspiration i løbet af deres ferie, viser en analyse.

Godt to ud af fem af de tyske turister, som holder ferie langs de danske kyster, kan betegnes som såkaldte kulturturister, viser en særkørsel, som VisitDenmark har lavet for DI. Kulturturister er defineret som turister, for hvem kultur, kunst og historiske oplevelser har haft afgørende eller høj betydning for deres valg af ferie i Danmark. Så kulturen er sammen med naturen med til at fylde de danske sommerhuse med tyske turister.

- Selvom mange turister besøger historiske steder, museer, udstillinger eller lignende i deres ferie, så har vi her med en gruppe af turister at gøre, der har kulturelle oplevelser som primær rejsemotiv, og det er spændende at se, hvordan vi eventuelt kan lokke dem til at bruge flere pengene på kulturoplevelser, siger chef for turisme og oplevelse Sune K. Jensen, Dansk Industri.

De nye tal viser, at tyske kulturturister søger inspiration fra et hav af kilder inden de bestiller deres ferie. Ikke mindst bliver internettet flittigt brugt til research inden afrejse. Cirka tre ud af fem søger inspiration på overnatningsstedernes hjemmesider. Og lidt mere end to ud af fem besøger rejsedestinationernes hjemmesider.

- De danske destinationer er sammen med overnatningsstederne nogle af de helt centrale steder, hvor de tyske kulturturister aktivt søger inspiration. Analysen understreger, at destinationsselskaberne, som er ved at blive dannet rundt om i landet, har en vigtig rolle, som bindeled mellem turisterhvervet og kulturerhvervet, så vi sikrer os, at vi får synliggjort de mange tilbud til turisterne, siger Sune K. Jensen.

At de tyske turister ikke er mere opsøgende efter information, når de holder ferie stiller store krav til turist- og kulturerhvervet, der skal finde andre måder på, at få synliggjort de mange tilbud til turister Sune K. Jensen, Chef for DI Turisme og oplevelsesøkonomi

Kun halvdelen søger inspiration i løbet af ferien

Når de tyske kulturturister er afsted på ferie er det ifølge analysen kun halvdelen af dem, der aktivt søger inspiration i løbet af ferien.

- At de tyske turister ikke er mere opsøgende efter information, når de holder ferie stiller store krav til turist- og kulturerhvervet, der skal finde andre måder på, at få synliggjort de mange tilbud til turister, siger Sune K. Jensen.

Det kan man gøre ved at styrke samarbejdet mellem forskellige aktører, så virksomhederne er med til at gøre opmærksom på hinandens tilbud. Det kan eksempelvis være den designinteresserede turist, der besøger et museum, og som samtidig bliver inspireret til at besøge en designudstilling, et galleri eller et andet museum.

- Turist- og kulturerhvervet skal blive endnu bedre til at spille sammen. Kan en attraktion inspirere turisten til andre kvalitetsoplevelser, så kommer det alle til gode, siger Sune K. Jensen.

Du kan finde analysen her: https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2020/1/de-tyske-kulturturister-fylder-godt-pa-landet/

Kenneth Kay Jensen
Skrevet af:

Kenneth Kay Jensen