DI Mener:

Turisme- og oplevelseserhvervets samfundsmæssige betydning skal synliggøres

Det danske turisme- og oplevelseserhverv er landets vigtigste ambassadør. Der er brug for en indsats, hvis Danmark skal tage del i den internationale konkurrence om turisterne.

Mange kommer ofte til at overse den værdi, som turisme- og oplevelseserhvervet repræsenterer: Muligheden for at skabe oplevelser, rekreation og socialt samvær. Samtidig er det danske turisme- og oplevelseserhverv er et vigtigt eksporterhverv for dansk økonomi, som skaber vækst og attraktive jobs til både unge, ufaglærte og andre erhvervsgrupper over hele landet.

Vores vision er, at Danmark skal være nordens mest attraktive destination for både erhvervs- og ferieturister og være foregangsland for et aktivt kultur- og oplevelsesforbrug på tværs af geografiske og sociale skel.

I samarbejde med DI’s udvalg for turisme og oplevelser har DI formuleret seks strategiske indsatsområder for området, som skal sikre et stærkt, dansk turisme- og oplevelseserhverv i vækst.

1) Tiltrække flere udenlandske turister gennem markedsføring

Både danske og internationale fremskrivninger peger på, at den internationale rejseaktivitet først vil være tilbage på niveauet fra før krisen i 2023 eller 2024. Der er derfor allerede nu hård konkurrence med vores nabolande om de udenlandske turister. Danmark kommer fra et stærkt udgangspunkt med en høj vækst i udenlandske overnatninger i tiden op til krisen. Derfor skal vi holde fast i vores stærke markedsposition. Det kalder på handling, og derfor foreslår DI Turisme og oplevelser en ekstraordinær bevilling til markedsføring af Danmark.

2) Stimulere det indenlandske turisme- og kulturforbrug

Danske ferieturisters overnatninger i feriehuse og camping satte historiske rekorder i sommeren 2020. Mange virksomheder i turisme- og oplevelseserhvervet har derfor rettet fokus mod de indenlandske gæster som målgruppe. Samtidig med at vi satser på flere internationale turister, skal vi tilstræbe at holde fast på det, som vi har vundet på den indenlandske turisme. Det skal omfatte hotelovernatninger i storbyerne og danskernes forbrug på oplevelser, attraktioner og kultur skal løftes tilbage på niveauet fra før krisen - og gerne mere til. DI foreslår, at indsatsen for at tiltrække og fastholde både sportsevents og møder og kongresser styrkes. DI foreslår blandt andet også at Trivselspuljen fra sommer- og erhvervspakken i 2021 gøres permanent, så flere skoler og institutioner kan gøre brug af besøg på museer og andre attraktioner.

3) Styrke den internationale konkurrenceevne hos erhvervet

Det danske turisme- og oplevelseserhverv bringer milliarder i eksportindtægter til Danmark i form af indtægter fra udenlandske turister. Vi er samtidig i skarp konkurrence med andre nordeuropæiske destinationer. Det er afgørende, at erhvervet har attraktive rammevilkår, hvis vi skal opretholde den internationale konkurrenceevne.

Det høje omkostningsniveau i Danmark gør det dyrt at drive virksomhed, ikke mindst på grund af den høje momssats. Her er mange muligheder for at skærpe konkurrencekraften ved at sænke omkostningerne. DI arbejder blandt andet for en ligestilling af elafgiften, normalisering af virksomheders refusion for restaurationsmoms og for lempelse (og på sigt afskaffelse) af kontantreglen.

Konkurrencekraften skal forbedres, men vi skal også vinde på kvalitet. Det kræver omstilling, digitalisering, bæredygtig udvikling og innovation. DI foreslår derfor, at der etableres en innovationspulje målrettet turisme- og oplevelseserhvervet, som har en særlig udfordring med at skaffe kapital til driftsinvesteringer ovenpå to års krise, der har tæret på økonomien. Det er desuden af afgørende betydning for erhvervet, at etablering af investeringsfonden Dansk Turismekapital realiseres snarest muligt.

4) Sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft

Manglen på arbejdskraft præger i stor stil det danske erhvervsliv. Det gælder ikke mindst turisme- og oplevelseserhvervet, der i endnu højere grad end de øvrige serviceerhverv er udfordret på arbejdskraft. Det gælder både i forhold til unge sæsonansatte, men også forskellige grupper af faglærte, som f.eks. kokke.

Arbejdsudbuddet skal øges, og flere skal have øjnene op for de job- og uddannelsesmuligheder, der findes i turisme- og oplevelseserhvervet. Det skal også være attraktivt at tage job i erhvervet. DI foreslår blandt andet at beløbsgrænsen for hver meget studerende må tjene ved siden af S.U. hæves, så det bliver mere attraktivt for unge eksempelvis at arbejde ekstra i sommerferien. Det er også vigtigt, at der sikres attraktive vilkår for at ældre kan fortsætte på arbejdsmarkedet, eksempelvis på deltid i sæsonansættelser.

5) Danmark skal være en lettilgængelig destination

Væksten i erhvervet er i høj grad afhængig af, at Danmark er en lettilgængelig destination at rejse til og fra. Den største volumen i turistankomster kommer fra landets lufthavne, og det er derfor vigtigt, at infrastrukturen omkring dem fortsat udvikles. Københavns Lufthavn som central hub for flyruter i Norden er ikke kun en gevinst for turismen, men understøtter ligeledes væksten i erhvervslivet, som vil nyde godt af tilgængeligheden til og fra centrale eksportmarkeder. Det er derfor nødvendigt at understøtte flyselskabernes muligheder for at øge kapaciteten samt både at fastholde eksisterende ruter og starte nye.

Bæredygtige transportformer er af afgørende betydning for turismens CO2-aftryk, og der er en tendens til at flere forbrugere efterspørger netop dette i deres ferievalg. Derfor mener DI, at det er særligt vigtigt at understøtte omstillingen til bæredygtig brændsel via Power to X, ikke mindst for flytransporten. Derudover skal turister der kommer til Danmark i bil, opleve at der er gode muligheder for opladning af elbiler.

6) Bidrage til et socialt og miljømæssigt bæredygtigt samfund

Turismen skal eksistere og udvikles i balance med det omkringliggende samfund. I forhold til den sociale bæredygtighed gælder det både i forhold til lokalsamfundet og -befolkningen og indadtil, hvor vi har et ansvar for at tilbyde gode arbejdsforhold for de ansatte og ved fortsat at tilbyde jobs til personer på kanten af arbejdsmarkedet.

Miljø- og klimamæssig bæredygtighed vil i de kommende år vil spille en stadig større rolle i forbrugernes adfærd. Danske såvel som udenlandske turister har i stigende grad forventninger til at overnatningssteder, restauranter, turisttransport og attraktioner arbejder aktivt med at reducere deres klimaaftryk. Det stiller krav til erhvervet, som hidfører udfordringer i form af bl.a. elektrificering af varmeforbruget, reducering af madspild, affaldssortering og certificering til diverse bæredygtighedsstandarder.

Maria Krüger Torp

Maria Krüger Torp

Chef for DI Turisme og oplevelsesøkonomi

Henrik Langgaard Lystbæk

Henrik Langgaard Lystbæk

Chefkonsulent

Katrine Brems Olsen

Katrine Brems Olsen

Chefkonsulent