DI Mener:

Turisme og oplevelsesøkonomi

Turisme og oplevelsesøkonomi skaber vækst og arbejdspladser i hele landet. Der er brug for en indsats, hvis Danmark skal have del i den internationale vækst i turisme.

Turisme og oplevelsesøkonomi er et internationalt vækstmarked, som er med til at skabe vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Men Danmark skal op i gear for at tiltrække flere turister. Internationalt vokser turismen med 3-5 pct. om året, men Danmark har i en længere årrække tabt markedsandele til vores nabolande.

Skal Danmark have del i den internationale vækst i turismen i de kommende år, er der behov for en indsats på flere områder.

Det skal først og fremmest være endnu mere attraktivt at holde ferie i Danmark. Danmark skal være åbent og tilgængeligt, da det er vigtigt, at det er nemt for turister og forretningsfolk at komme til og rundt i Danmark. Danmark skal være mere synlig som destination. Og så er det vigtigt, at turist- og oplevelseserhvervet får et konkurrencedygtigt erhvervsklima.

Få, men stærke, destinationer

Der er behov for en mere agil og effektiv organisering af den offentlige turismeindsats. Samlet set investerer staten, regionerne og kommunerne cirka 600 mio. kr. i turismefremme – de penge kan udnyttes endnu bedre.

På lokalt niveau bør indsatsen samles for at skabe nogle få, markante tværkommunale turistdestinationer. Destinationer som med udgangspunkt i de stedbundne kvaliteter kan være med til at udvikle området og trække turister til i tæt dialog med erhvervet og kommunerne.

En af de centrale opgaver for destinationerne er, i samarbejde med turisterhvervet, at styrke ydersæsonerne i dansk turisme.

De tværkommunale destinationer skal understøttes af stærkt nationalt setup, hvor man samler viden og ressourcer, som de tværkommunale destinationer kan trække på, eksempelvis i forbindelse med udvikling af naturturisme, aktiv ferie, eventturisme og mødeturisme.

Markedsføring i verdensklasse

Kampen om turisternes opmærksomhed bliver mere og mere intens, ikke mindst på internettet. Det er vigtigt med en international markedsføring i verdensklasse, hvis Danmark skal bryde gennem lydmuren og fange turisternes opmærksomhed for kvaliteterne ved ferie i Danmark.

Da turisterne i stigende grad er online, og dermed researcher og booker deres oplevelser via nettet, er det afgørende, at erhvervet i endnu højere grad kommer online. En fjerdedel af turisterhvervets omsætning kommer i dag fra e-handel. 41 pct. af turisterhvervet i 2015 har solgt produkter via e-handel, men for langt hovedparten af virksomhederne udgør e-handel kun en mindre del af deres omsætning.

Samarbejdet mellem turisterhvervet, uddannelses- og videninstitutioner skal styrkes yderligere. Turisterhvervet efterspørger i stigende grad fagligt stærke medarbejdere for at sikre, at deres gæster får en god oplevelse hver eneste gang. Med det højeste prisniveau i EU skal turisterhvervet levere produktet og services af højeste kvalitet, ellers oplever turisterne ikke, at de får value-for-money.

Lasse Fridberg Bilstrup

Lasse Fridberg Bilstrup

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3097
  • Mobil +45 2467 6508
  • E-mail lafb@di.dk
Henrik Langgaard Lystbæk

Henrik Langgaard Lystbæk

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3957
  • Mobil +45 2284 6867
  • E-mail hely@di.dk
Henriette Søltoft

Henriette Søltoft

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3654
  • Mobil +45 2088 3919
  • E-mail hes@di.dk