Gør gode oplevelser billigere

Turist- og oplevelseserhvervet står i en historisk krise. Rejserestriktioner, nedlukninger og forsamlingslofter har fra den ene dag til den anden fjernet indtjeningsgrundlaget for mange virksomheder. Og der er lange udsigter til, at turisterne kommer tilbage i samme omfang som før corona.

DI lancerer et bruttokatalog med tre indsatsområder, der kan løfte konkurrenceevnen for det danske turist- og oplevelseserhverv. Branchen står nemlig lige nu i en historisk krise pga. de rejerestriktioner, nedlukninger og forsamlingslofter, som har fulgt i kølvanden på COVID-19.

Indsatsområder

 1. 1

  Stimuler aktiviteten

  Indfør en 1-årig midlertidig differentieret momssats for hotel,
  restauration og forlystelser på 12,5 pct.:
  Det vil forbedre prisniveauet i sektoren for både danske og udenlandske turister og kan bidrage til at kickstarte væksten i turist- og oplevelseserhvervet. Forslaget er omkostningstungt for statskassen, men det er vurderingen, at det er nødvendigt at overveje utraditionelle forslag med en begrænset tidshorisont, da der er tale om en helt ekstraordinær situation for branchen.

  Indfør et oplevelsesfradrag her og nu: Indfør et fradrag i en toårig periode i stil med håndværker- og servicefradraget, men målrettet ydelser som restaurantbesøg, caféer, overnatninger, koncerter, biografture, besøg i forlystelsesparker og lignende.

  Normalisér refusion for virksomheders restaurationsmoms: Det vil give alle danske virksomheder en skattebesparelse og lette deres administrative byrder. Det gør de allerede i mange af landene omkring, hvilket skaber unfair konkurrencevilkår.

  Tidlig indsats for at vinde markedsandele: Afsæt 50 mio. kr. til en international kampagne på udvalgte centrale markeder, og etabler en markedsføringspulje på 50 mio. kr., der kan søges af virksomheder i fællesskab med destinationsselskaber.

 2. 2

  Sænk omkostningerne

  Giv ikke-momspligtige virksomheder adgang til den lavere elafgift: Ikke-momsligtige virksomheder har ikke adgang til den lave elafgift. Forskelsbehandlingen går ud over en række erhverv, som er hårdt ramt af
  nedlukningen (museer, zoologiske haver etc.).

  Fritag museer for grundskyld og dækningsafgift: Fritag ved lov offentligt tilgængelige museer for grundskyld. Tiltaget vil mindske museernes omkostningsniveau, styrke deres konkurrenceevne og muligheder for at investere.

  Afskaf G-dagene: Afskaf G-dagene fuldt ud fra 2022. Det vil gavne erhvervslivet bredt, men også turist- og oplevelseserhvervet.

  Forkort den arbejdsgiverbetalte periode for sygedagpenge: Reducer permanent den arbejdsgiverbetale periode i forbindelse med sygefravær (uden refusion) fra de nuværende 30 dage til højst to uger.

 3. 3

  Støt udvikling og omstilling

  Finansiering af omstilling til en ”ny normal”: Afsæt 200 mio. kr. til at videreføre omstillingspuljen og udbyde en 3. runde målrettet kulturerhvervene, så de kan omstille sig til en ”ny normal” situation.

  Pulje skal understøtte innovation: Afsæt 200 mio. kr. til at understøtte og sikre virksomhedernes fortsatte udvikling og grønne omstilling, så konkurrenceevnen opretholdes.

  Adgang til ekstraordinær ”carry back” fra 2020 til 2019: Giv virksomheder med underskud i 2020 mulighed for, at modregne disse i eventuelle 2019-overskud med henblik på nedsættelse af virksomhedens 2019-selskabskattebetaling.

  Bedre mulighed for at udnytte fremførte underskud: Fjern begrænsningen på, hvor hurtigt virksomhederne må bruge underskuddet fra dårlige tider til at modregne i overskuddet, når det igen går fremad.

Henrik Langgaard Lystbæk

Henrik Langgaard Lystbæk

Chefkonsulent