DI Mener:

Flere faglærte

Danmark har brug for, at flere både unge og voksne gennemfører en relevant erhvervsuddannelse, og at virksomhederne opretter flere lærepladser – særligt inden for de tekniske områder.

Danske virksomheder har allerede i dag problemer med at rekruttere faglærte medarbejdere som maskinsnedkere, værktøjsmagere og industriteknikere. Manglen er der nu og vil vokse fremover, fordi færre har gennemført en erhvervsuddannelse, samtidigt med at store årgange af faglærte går på pension. I trepartsaftalen om kvalificeret arbejdskraft og flere praktikpladser er der aftalt et mål om 8.000-10.000 flere lærepladsaftaler om året i 2025, end de knap 35.000, der blev indgået i 2016.

I 2021 blev der indgået godt 4.100 flere lærepladsaftaler end i 2016. Det er primært hos de private arbejdsgivere, at løftet er sket. I 2022 har udviklingen i årets første måneder også været positiv, selvom der fortsat er lang vej til målet om årligt 8.000 – 10.000 flere lærepladsaftaler end i 2016.

Derfor er det DI’s klare budskab, at såvel de private som offentlige arbejdsgivere fortsat  opretter flere lærepladser og synliggør dem for lærepladssøgende i hele landet på portalen www.lærepladsen.dk.

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse

Flere lærepladser gør det ikke alene. Der er også behov for flere elever. Derfor er det vigtigt, at flere vælger en erhvervsuddannelse inden for de områder, hvor der er behov for flere faglærte. En række tiltag er i gang for at flere – såvel unge som voksne - inspireres til at gennemføre en erhvervsuddannelse.

DI bakker op om initiativer, der øger praksisfaglighed i folkeskolen, udbreder Åben skole og styrker skole-virksomhedssamarbejdet.

En erhvervsuddannelse er en erhvervskompetencegivende uddannelse og retter sig mod unge såvel som voksne. Hvis vi skal have uddannet nok faglærte, er det vigtigt ikke alene at satse på de unge, der kommer direkte fra folkeskolen. Der er brug for flere unge, men også for dem, der i første omgang har valgt en anden vej efter folkeskolen – det kan bl.a. være studenter eller ufaglærte, der allerede arbejder i virksomheden.

DI har også i samarbejde med fagbevægelsen aftalt muligheder for at løfte ufaglærte til faglærte via overenskomsterne og gennemfører på industriens områder fælles aktiviteter gennem samarbejdet Hands-on, som gør opmærksom på mulighederne.

Derudover er det vigtigt, at virksomheder, erhvervsskoler og elever også selv gør en indsats for at øge elevernes faglige og geografiske mobilitet, så eleverne i højere grad søger de mest relevante uddannelser og lærepladser.

Skoleoplæring skal bruges rigtigt

Hovedparten af eleverne på erhvervsuddannelserne gennemfører i dag hele deres praktiske uddannelse i en virksomhed. De øvrige elever gennemfører uddannelsen i en kombination af skole- og virksomhedsoplæring.

Skoleoplæringen (tidligere skolepraktik) fungerer som en buffer for elever, der ikke umiddelbart har fået eller mister en læreplads. Men skoleoplæring bør kun være en mulighed inden for uddannelser, hvor der er en klar, fremtidig efterspørgsel på arbejdskraft. Det er samtidigt vigtigt, at eleverne er geografiske mobile og tager imod de lærepladser, der er, og at erhvervsskolerne arbejder konkret og seriøst med at få eleverne videre i en læreplads.