DI Mener:

Flere faglærte

Danmark har brug for, at flere både unge og voksne gennemfører en relevant erhvervsuddannelse, og at virksomhederne opretter flere praktikpladser – særligt inden for de tekniske områder.

Danske virksomheder har allerede i dag problemer med at rekruttere faglærte medarbejdere som elektrikere, værktøjsmagere og industriteknikere. Manglen vil vokse fremover, fordi færre gennemfører en erhvervsuddannelse, mens mange faglærte nærmer sig pensionsalderen. Beregninger viser, at der er udsigt til stor mangel på faglærte. En af forklaringerne på dette er, at antallet af praktikpladser er for lavt og faldende. I trepartsaftalen om kvalificeret arbejdskraft og flere praktikpladser er der aftalt et mål på 8.000-10.000 flere uddannelsesaftaler om året i 2025.  Det kræver, at virksomhederne opretter flere praktikpladser og synliggør dem for praktiksøgende i hele landet.

Uddannelser skal føre til job

I dag er der desværre ikke sammenhæng mellem optaget på erhvervsuddannelserne og de områder, hvor der reelt er behov for at få uddannet flere faglærte. Derfor bakker DI op om, at optaget på uddannelserne dimensioneres. Antallet af studiepladser skal begrænses på nogle erhvervsuddannelser og udvides på andre, så både unge og voksne sikres adgang til de uddannelser, hvor jobmuligheder er bedst. Dimensionering kan ikke løse problemerne alene.  Både virksomheder, skoler og elever skal også gøre en indsats for at øge elevernes faglige og geografiske mobilitet, så de i højere grad vælger de mest relevante uddannelser.

Skolepraktik skal bruges rigtigt

89 procent gennemfører i dag hele deres praktiske uddannelse i en virksomhed. De øvrige elever gennemfører uddannelsen i en kombination af skole- og virksomhedspraktik. Skolepraktikken kan fungere som en buffer for elever, der ikke umiddelbart har fået en uddannelsesaftale. Men skolepraktikken bør kun være en mulighed inden for uddannelser, hvor der er en klar, fremtidig efterspørgsel på arbejdskraft.

­

Lone Folmer Berthelsen

Erhvervsuddannelseschef

  • Direkte +45 3377 4818
  • Mobil +45 4032 0943
  • E-mail lofb@di.dk