DI Mener:

Folkeskolen

Folkeskolen er en af hjørnestenene i det danske samfund og danner fundamentet for elevernes videre færd i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Derfor er der brug for en folkeskole, der sikrer, at alle elever får de kompetencer, der er nødvendige for deres videre uddannelse og job.

Folkeskolen skal kunne rumme alle typer af elever, lige fra de elever, der har behov for ekstra opgaver og udfordringer, til de elever, der har brug for støtte og en hjælpende hånd. I dag er der desværre for mange elever, der forlader folkeskolen med utilstrækkelige kundskaber i dansk og matematik.

DI mener, det er vigtigt med en tidlig indsats, så eleverne er læringsparate og har tilstrækkelige sproglige forudsætninger, når de begynder i skole.

DI mener, der bør indføres et nationalt mål om, at 95 pct. af eleverne får mindst 02 i både dansk og matematik i 2025, og at kommunerne skal udarbejde konkrete målsætninger for en reduktion af andelen af elever, der ikke får mindst 02 i både dansk og matematik.

På fremtidens arbejdsmarked får medarbejderne brug for stærke digitale og teknologiske kompetencer. Derfor er det vigtigt, at digitalisering og teknologi vinder indpas i folkeskolen, og at børn og unge bliver motiveret til at dygtiggøre sig inden for disse felter. DI mener, at teknologiforståelse skal være obligatorisk i folkeskolen, og at lærerne skal klædes på til at undervise i teknologiforståelse gennem efteruddannelse m.v.

DI mener, at alle elever skal have gode sprogkompetencer, da det er vigtigt, at eleverne både kan kommunikere på engelsk og andre fremmedsprog. Derfor mener DI, at sprogundervisningen i folkeskolen skal styrkes.

DI mener, at de unge skal blive parate til at vælge deres videre uddannelsesvej i slutningen af folkeskolen. Det kræver, at de unge har indblik i deres uddannelsesmuligheder og får et bedre kendskab til den verden, der ligger udenfor skolen. Derfor mener DI, at erhvervspraktik skal være obligatorisk i folkeskolen, og at skole-virksomhedssamarbejdet skal udbredes.

DI mener, at elever i folkeskolen skal undervises af uddannede lærere og af lærere, der har undervisningskompetence i de fag, de underviser i. Samtidig er der behov for en god læreruddannelse, hvor lærerne får de kvalifikationer, der er afgørende for, at de kan lave undervisning af høj kvalitet. DI mener, læreruddannelsen skal styrkes, og at kompetencedækningen i folkeskolen skal øges.

Mikkel Haarder

Mikkel Haarder

Underdirektør