DI Mener:

Lange videregående uddannelser

I Danmark skal vi investere mere i de videregående uddannelser, så de studerende møder den højest mulige kvalitet. Kvalitetsforbedringer kan eksempelvis finansieres ved at omlægge SU’en. Det er afgørende, at de videregående uddannelser er relevante for samfundet. Derfor skal vi optage en større andel af de studerende på fagområder, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft.

Undersøgelser peger på, at kvaliteten af de videregående uddannelser er for lav. Derfor skal vi sætte politiske mål for, hvordan kvaliteten bliver bedre. Et sted at starte er bevillingerne, der desværre falder år for år. Når vi kommer til 2020, vil bevillingerne pr. studerende på unvisersitetsuddannelserne være 20 pct. lavere, end de var i 2010. Investeringerne bør i stedet være højere.

Uddan til arbejdsmarkedets behov

Vi skal også kigge på optaget til uddannelserne. Det er skævt i forhold til arbejdsmarkedets behov. Dimensioneringsmodellen, som tilpasser antallet af studiepladser i forhold til arbejdsmarkedet, bør fastholdes og udbygges. Optagelsessystemet skal samtidigt sikre, at vi får velkvalificerede studerende – eksempelvis gennem højere adgangskrav til bestemte fag og optagelsesprøver.

Virksomhederne skal have adgang til højtkvalificerede medarbejdere i hele landet. Men den regionale fordeling af uddannelserne må ikke ske på bekostning af kvaliteten. Særligt universiteterne har behov for højt specialiserede miljøer.

Vi skal sikre gode overgange fra uddannelse til arbejdsmarked. Derfor står DI bag erhvervskandidatuddannelsen, hvor de studerende kan kombinere uddannelse og arbejde. Praktik og projektorienterede forløb bør også styrkes, lige som bacheloruddannelser på relevante områder skal give bedre adgang til arbejdsmarkedet.

Uddannelser i international konkurrence

Undervisningssproget på uddannelserne skal passe til fremtidens internationale arbejdsmiljøer. Det er derfor vigtigt, at der både udbydes uddannelser på dansk og engelsk. Engelsksprogede uddannelser giver samtidig mulighed for, at vi kan optage internationale studerende og deltage i udvekslingsprogrammer.

Optaget af internationale studerende skal målrettes de uddannelser, hvor de studerende bliver i Danmark efterfølgende. Derudover skal der arbejdes for, at flere udenlandske studerende bliver i Danmark efter endt uddannelse.

Hæv kvaliteten med eliteuddannelser og landsdækkende censorkorps

Alle studerende skal kunne udnytte deres potentiale, og vi skal kunne tiltrække de dygtigste studerende fra udlandet. Derfor skal vi fremme eliteuddannelser på universiteterne.

Vi skal bruge censorsystemet mere aktivt til at øge kvaliteten i uddannelserne. Eksempelvis gennem systematisk ekstern censur og et reelt landsdækkende censorkorps.