DI Mener:

Reform af SU-systemet

Danmark skal have videregående uddannelser i verdensklasse. Det kræver, at vi investerer mere i uddannelserne. Pengene skal findes ved at reformere SU-systemet.

I Danmark bruger vi ca. 30 mia. kr. på videregående uddannelser om året. Men balancen i, hvordan pengene bruges, er blevet skæv. Der er over en årrække løbende blevet skåret i bevillingerne til uddannelse pr. studerende, og det går ud over kvaliteten, f.eks. i forhold til antal undervisningstimer og feedback.

Samtidig er udgifterne til SU-stipendier steget eksplosivt pga. stadig flere studerende, så vi i dag bruger flere penge på SU til studerende på videregående uddannelser end på selve uddannelserne. Samtidig bruger Danmark flere penge på SU end vores nordiske nabolande.

Derfor er det nødvendigt at omprioritere i de midler, der bruges til uddannelserne, så midlerne i højere grad bruges på uddannelsernes indhold og kvalitet.

Flere penge til undervisning og feedback

DI mener, at det er nødvendigt at finde penge til at styrke uddannelseskvaliteten via en reform af SU-systemet. I dag bruger vi flere penge på SU-stipendier end på selve uddannelserne. Det er ikke den rigtige balance.

DI ønsker at iværksætte en SU-reform, der omprioriterer midlerne til gavn for uddannelserne. SU-stipendier på videregående uddannelser bør begrænses til maksimalt tre år. Herefter skal de studerende have mulighed for at tage et rentefrit SU-lån.

Der bør derudover være meritstipendier og stipendier til særligt trængende grupper – det kan for eksempel være studerende med børn.

Flere undersøgelser viser, at de studerende f.eks. oplever begrænset underviserkontakt og feedback på grund af de årlige nedskæringer i bevillingerne. De midler, en SU-reform frigiver, skal derfor gå direkte til at øge kvaliteten i uddannelserne.

DI foreslår, at taksterne til universitetskandidatuddannelser hæves med 10.000 kr., så de studerende får mere undervisning og feedback. Takst for de øvrige videregående uddannelser skal hæves med 5.000 kr.