DI Mener:

Unges valg af videregående uddannelse

Flere unge skal vælge en af de uddannelser, som erhvervslivet efterspørger. Der er brug for tiltag, der bedre kvalificerer de unges uddannelsesvalg.

En analyse fra DI og Ingeniørforeningen viser, at vi vil mangle 13.400 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i 2025. Derfor er det nødvendigt, at flere unge vælger uddannelser inden for det område.
DI mener, at de unge skal klædes bedre på til uddannelsesvalget og kende de muligheder, der findes. De skal også oplyses mere om, hvordan beskæftigelsesmulighederne er på de forskellige fagområder, så de selv kan medvirke til at forbedre deres egne jobmuligheder gennem uddannelsesvalget.

Bedre grundlag for at vælge uddannelse

Dimensioneringsmodellen, der tilpasser antallet af studiepladserne på det enkelte studium ud fra beskæftigelsesmulighederne efter endt uddannelse, er et godt redskab. Den er med til at forhindre, at unge mennesker bliver uddannet til ledighed. Men modellen bør udvides, så den ikke kun baserer sig på historiske data, men også tager hensyn til fremtidige behov på arbejdsmarkedet.
Optagelsessystemet skal sikre, at de studerende, der bliver optaget, er kvalificeret til den enkelte uddannelse. Det kan for eksempel ske ved at højne adgangskravene for at blive optaget på bestemte fag, indføre karakterkrav eller obligatoriske optagelsesprøver.
Derudover har de uddannelsessøgende brug for et bedre redskab til at kvalificere deres valg af uddannelse. Uddannelseszoom er en digital platform, hvor unge i dag kan sammenligne forskellige uddannelser på parametre som f.eks. kvalitet i undervisningen, beskæftigelsesmuligheder samt lønniveau efter endt uddannelse. Uddannelseszoom er et godt redskab til at informere om uddannelserne, men redskabet bør udbygges med flere oplysninger, så de unge kan træffe deres uddannelsesvalg på så stærkt et grundlag som muligt.