DI Mener:

Unges valg af videregående uddannelse

Danske virksomheder mangler medarbejdere inden for it, teknologi og naturvidenskab. Derfor er der behov for, at flere unge vælger en uddannelse inden for de områder.

Uddannelse er en investering i den enkelte og for samfundet. Men det er afgørende, at der er balance mellem de unges uddannelsesvalg og de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger.

I Danmark har vi den udfordring, at der både nu og fremadrettet vil være mangel på medarbejdere med STEM-uddannelser (Science, Technology, Engineering and Math). Det gælder især uddannelser inden for datalogi, softwareudvikling, nanoteknologi, elektronik & it, computersystemer, matematik og fysik. Det er ærgerligt, da STEM-uddannelser er vejen til at finde kuren mod livstruende sygdomme, udvikle bæredygtige energiløsninger, mindske forurening, forbedre fødevaresikkerheden og sikre rent vand til verdens fattigste. Derfor arbejder DI for, at flere unge - og særligt pigerne - får øjnene op for de muligheder, der ligger inden for STEM-uddannelserne.

DI mener, at de unge skal klædes bedre på til uddannelsesvalget. De skal have større viden om, hvilke jobmuligheder de enkelte uddannelser rent faktisk giver, og hvilke kompetencer man får. Her spiller uddannelsesinstitutionerne, de studerende og erhvervslivet en afgørende rolle, og de har alle et ansvar for at være med til at vise de kommende studerende, hvad det indebærer at tage en videregående uddannelse, og hvad der efterspørges på arbejdsmarkedet.

DI mener, at optagelsessystemet bør justeres, så der ikke kun lægges vægt på det samlede karaktergennemsnit, men også på karakterer i enkelte fag. På den måde vil ansøgerens faglige forudsætninger vægtes højere, og en dårlig karakter i f.eks. idræt vil ikke i samme omfang kunne bremse vejen til drømmestudiet.

DI mener, at de unge skal vide mere om uddannelsernes kvalitet, beskæftigelsesmuligheder, lønniveau mm. Uddannelseszoom er et godt redskab til at informere om uddannelserne, men redskabet bør udbygges med flere oplysninger, så de unge kan træffe deres uddannelsesvalg på så stærkt et grundlag som muligt.

DI støtter også dimensioneringsmodellen, der tilpasser antallet af studiepladserne på det enkelte studium ud fra beskæftigelsesmulighederne efter endt uddannelse. Men modellen bør udvides, så den ikke kun baserer sig på historiske data, men også tager hensyn til de fremtidige behov på arbejdsmarkedet.

 

Mette Fjord Sørensen

Mette Fjord Sørensen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3797
  • Mobil +45 5213 2312
  • E-mail mfj@di.dk