DI Mener:

Videregående uddannelser

I Danmark skal vi leve af at være dygtige, kloge, videbegærlige, kreative og innovative. Vi skal leve af viden og knowhow, af at tilegne os viden og af at blive bedre til det, vi allerede gør. Kort sagt, vi skal leve af uddannelse.

Uddannelse og job

Når man har taget en videregående uddannelse, skal man kunne bruge den. Det giver mening både for den enkelte, som ønsker at sætte sine nye kompetencer i spil, og for samfundet, der har finansieret uddannelsen. Derfor støtter DI dimensioneringsmodellen, som tilpasser antallet af studiepladser i forhold til arbejdsmarkedets behov. Men DI mener også, at modellen bør udbygges, så den tager højde for arbejdsmarkedets behov i fremtiden.

Flere virksomheder oplever rekrutteringsudfordringer i forhold til ingeniører, it-specialister og kandidater inden for naturvidenskabelige uddannelser. Derfor arbejder DI for, at flere unge vælger uddannelser inden for de områder.

DI ønsker et fleksibelt uddannelsessystem, hvor det er muligt at kombinere uddannelse og arbejdsmarked. F.eks. via gode muligheder for praktik og projektorienterede forløb, via erhvervskandidatuddannelsen, eller via det udvidede retskrav, som giver bachelorer mulighed for at tage et par år på arbejdsmarkedet, inden de måske vender tilbage til studierne igen.

Virksomhederne skal kunne tiltrække højtkvalificerede medarbejdere. Det gælder, uanset om de ligger i København eller på Als. Derfor skal vi have uddannelser af høj kvalitet i hele landet. Men den regionale fordeling af uddannelser må ikke gå på kompromis med kvaliteten. Derfor arbejder DI for, at vi bevarer højtspecialiserede miljøer dér, hvor der er behov for det.

Behov for internationalt udsyn og kvalificerede medarbejdere

Undervisningssproget på uddannelserne skal passe til fremtidens internationale arbejdsmiljøer. Derfor skal der udbydes uddannelser på både dansk og engelsk. Engelsksprogede uddannelser giver mulighed for, at vi kan optage internationale studerende og deltage i udvekslingsprogrammer. Som lille, åben økonomi har vi brug for internationalt udsyn.

Internationale studerende er en gevinst for Danmark, hvis de bliver og arbejder efter endt uddannelse. Derfor arbejder DI for, at flere udenlandske studerende finder job i Danmark.

Mette Fjord Sørensen

Mette Fjord Sørensen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3797
  • Mobil +45 5213 2312
  • E-mail mfj@di.dk