DI Mener:

Videregående uddannelser

I Danmark har vi ikke guld, sølv og diamanter i undergrunden. Vores vigtigste råstof er vores hoveder og hænder. Vi skal leve af at være dygtige, kloge, videbegærlige, kreative og innovative. Vi skal leve af viden og knowhow, af at tilegne os viden og af at blive bedre til det, vi allerede gør. Kort sagt, vi skal leve af uddannelse.

Derfor er det afgørende, at de videregående uddannelser er af høj kvalitet. Men desværre falder bevillingerne til uddannelse år for år. Når vi når 2020, vil bevillingerne pr. studerende på universitetsuddannelserne være 20 pct. lavere, end de var i 2010. Derfor arbejder DI for, at besparelserne ophører, og at investeringerne til uddannelse øges.

Uddannelse og job

Når man har taget en videregående uddannelse, skal man kunne bruge den. Det giver mening både for den enkelte, som ønsker at sætte sine nye kompetencer i spil, og for samfundet, der har finansieret uddannelsen. Derfor støtter DI dimensioneringsmodellen, som tilpasser antallet af studiepladser i forhold til arbejdsmarkedets behov. Men DI mener også, at modellen bør udbygges, så den tager højde for arbejdsmarkedets behov i fremtiden.

Flere virksomheder melder om rekrutteringsudfordringer i forhold til ingeniører, it-specialister og kandidater inden for naturvidenskabelige uddannelser. Derfor arbejder DI for, at flere unge vælger uddannelser inden for de områder.

DI ønsker et fleksibelt uddannelsessystem, hvor det er muligt at kombinere uddannelse og arbejdsmarked. F.eks. via gode muligheder for praktik og projektorienterede forløb, via erhvervskandidatuddannelsen, eller via det udvidede retskrav, som giver bachelorer mulighed for at tage et par år på arbejdsmarkedet, inden de måske vender tilbage til studierne igen.

Virksomhederne skal kunne tiltrække højtkvalificerede medarbejdere. Det gælder, uanset om de ligger i København eller på Als. Derfor skal vi have uddannelser af høj kvalitet i hele landet. Men den regionale fordeling af uddannelser må ikke gå på kompromis med kvaliteten. Derfor arbejder DI for, at vi bevarer højtspecialiserede miljøer dér, hvor der er behov for det.

Internationalt udsyn

Undervisningssproget på uddannelserne skal passe til fremtidens internationale arbejdsmiljøer. Derfor skal der udbydes uddannelser på både dansk og engelsk. Engelsksprogede uddannelser giver mulighed for, at vi kan optage internationale studerende og deltage i udvekslingsprogrammer. Som lille, åben økonomi har vi brug for internationalt udsyn.

Det danske uddannelsessystem er attraktivt for mange studerende fra andre lande, fordi uddannelse er gratis, og fordi der er mulighed for SU. De udenlandske studerende er en god forrretning for Danmark, hvis de bliver her og arbejder efter endt uddannelse. Derfor arbejder DI for, at flere udenlandske studerende finder job i Danmark og bidrager til samfundet.