Lad os belønne vores medarbejdere og investere i fremtiden

Hent udspillet

Danskernes arbejdsglæde og virksomhedernes evne til at skabe nye arbejdspladser har øget beskæftigelsen markant. Den stigende strukturelle beskæftigelse betyder, at skatteindtægterne er blevet opjusteret. DI mener, at denne opjustering skal tilbage til lønmodtagerne og virksomhederne – og investeres i klima og fremtiden. Når råderummet stiger igen og igen, er det et udtryk for, at medarbejderne samlet set betaler mere i skat end ventet. I stedet for at bruge flere penge på offentligt ansatte og administration er tiden kommet til, at medarbejderne og virksomhederne skal have nogle af deres penge tilbage, og vi skal investere i et stærkere og klogere samfund i fremtiden. Vi kan ikke blive ved med bare at bruge pengene primært i den offentlige sektor.

DI har taget udgangspunkt i, at råderummet vil stige 10 mia. kr. i 2030. I udspillet afsættes penge til at hæve det maksimale beskæftigelsesfradrag og afskaffe af en række forbrugsafgifter (fx på kaffe og is). Det vil gøre det billigere at være dansker og tilskynde til at fastholde og øge arbejdsindsatsen.  Udspillet afsætter penge til investering i den grønne omstilling. En massiv forbedring af grøn fond vil gøre det muligt at investere i grøn omstilling af transportsektoren og biodiversitet.  Desuden lempes elafgiften og det gøres billigere at købe en elbil. Til sidst indeholder udspillet et højere F&U-fradrag og offentlige investeringer i forskning indenfor bl.a. kvante, digitalisering og klima. Det vil sikre, at både det private og offentlige udvikler løsninger til fremtiden, som sikrer danske arbejdspladser til fremtiden.

Se det fulde udspil her

Hent udspil