Mere og bedre natur og biodiversitet

Virksomhederne kan bidrage.

Hent udspillet

Natur og biodiversitet er under stort pres i verden, men også i Danmark, og det kræver handling at vende tilbagegang til fremgang. Det kræver en fælles indsats – både fra politisk side, men også fra forbrugere og virksomheder. Virksomhederne er parate til at påtage sig deres del af ansvaret.

Jo hurtigere virksomhederne kommer i gang og bidrager til at stoppe tilbagegang i biodiversitet og til naturgenopretning, desto større forretningspotentiale vil der vise sig. Vi ser over hele verden, at biodiversitet og natur betyder noget for mennesker, forretning og regeringer.

Der er brug for mange forskelligartede løsninger og handlinger, så det bliver nemmere for virksomheder at kunne bidrage og handle på biodiversitetsudfordringen – både i Danmark og globalt. DI peger på en række centrale anbefalinger, der retter sig mod dansk natur og biodiversitet samt global biodiversitet gennem virksomheders værdikæder.

Vores formål er at sikre balancen mellem fortsat brug af naturens ressourcer og fremgang i natur og biodiversitet. Den balance bliver vi hele tiden klogere på. Mange brancher, organisationer og institutioner er i gang, og der udvikles løsninger i et godt tempo.

DI’s anbefalinger er primært rettet mod regering, lovgivning og vidensbehov – og har til formål at gøre det både smartere, mere smidigt og ikke mindst attraktivt for myndigheder og virksomheder at bidrage til biodiversitet.

Men der er også anbefalinger målrettet virksomheder og specifikke brancher. Der er brug for politisk opmærksomhed og indsats for, at vi kan udfolde potentialerne for et erhvervsliv, der kan bidrage til at vende biodiversitets tilbagegang til fremgang.

Der er brug for en ambitiøs, mangefacetteret og samlet indsats for biodiversiteten, og når virksomheder, myndigheder og eksperter tænker sammen, så bliver det bedst.

  1. Ansvarlig brug af jordens ressoucer

  2. Øget viden og kompetencer inden for biodiversitet

  3. Mere natur og biodiversitet i Danmark - lettere løsninger og mere synergi

  1. Landbruget: Behov for gode produktionsarealer og mere natur

  2. Skovbruget: Mere urørt skov og mere bæredygtig træproduktion

  3. Biosolutions: Sæt skub i udvikling af biosolutions

  4. Bygge og anlæg: Kompensationsnatur i bygge- og anlægsprojekter. Mere og bedre natur ved etablering af ny infrastruktur og randområder

Publikationer

Hent hele udspillet her

Læs her
Kitt Bell Andersen

Kitt Bell Andersen

Chefkonsulent

Sven Pedersen

Sven Pedersen

Chefkonsulent