DI’s oplæg til sikkerhedspolitiske prioriteringer for Danmark og Europa

Beskrivelse

Globaliseringen som vi har kendt den de seneste 30 år har skabt økonomisk vækst og velstand, men en overbevisning om, at øget global handel ville medføre konvergens mod fælles værdier og verdensopfattelse har fejlet. Danmark og EU skal tilpasse sig en ny geopolitisk virkelighed. Ruslands invasion i Ukraine har udstillet europæiske sårbarheder, og på udvalgte områder har Europa brug for at oparbejde en åben, strategisk autonomi. Risici og afhængigheder af upålidelige regimer skal nedbringes gennem mere – ikke mindre – international interaktion, et mere konkurrencedygtigt EU og gennem nye partnerskaber med lande i det globale syd.

Sikkerhedspolitisk oplæg.pdf

Download