UDGIVELSE: maj 2022

Et skub til kvindeligt iværksætteri | maj 2022

Beskrivelse

Hver tiende kvinde går rundt med en iværksætterdrøm i maven, mens 13 pct. af mændene har
tilsvarende drømme. Alligevel er det kun 27 pct. af iværksætterne, som er kvinder. Vores samfund går glip af ideer, innovation og vækst, når vi ikke gør brug af hele talentmassen. Flere kvinder skal finde modet til at starte virksomhed op. Det kræver, at vi sætter tidligt ind i uddannelsessystemet, hvor nye fag introduceres, og piger møder kvindelige rollemodeller. Vi skal pirke til piger og kvinders interesse og uddannelse inden for teknologi, som er forbundet med at tænke kreativt, skabe nyt og forandre det eksisterende - og derfor en vigtig kompetence, hvis man skal starte en virksomhed op.

Kvinder, som har startet virksomhed, har brug for netværk og fællesskab, hvis de skal gå fra at
være idémager til at være idérealisator. De gode initiativer, som allerede er søsat, skal have
opbakning, så de kan nå ud til flere. Flere kvindelige iværksættere skal søge kapital - og få kapital. Og så skal vi have justeret reglerne for barselsorlov, så de er tilpasset iværksættertilværelsen.

Et skub til kvindeligt iværksætteri

Download